Select Page

INICIJATIVA: Ukidanje “bijelog kruha” uvode entiteti i županije

INICIJATIVA: Ukidanje “bijelog kruha” uvode entiteti i županije

Nakon što su zastupnici Parlamentarna skupštine BiH usvojili odluku po kojoj se državnim zastupnicima i dužnosnicima ukida privilegij po kojem su mogli i nakon isteka dužnosti godinu dana primati plaću, ista inicijativa ići će prema nižim strukturama vlasti u BiH.

Vlada ignorirala zahtjeve

Ukidanje ove povlastice, koja je u javnosti poznatija pod terminom “bijeli kruh”, trebala bi prihvatiti Federacije BiH i njenih deset županijama i RS. Još prošle godine nakon masovnih prosvjeda, platformaška vlast u FBiH obećala je ukidanje beneficija u institucijama i javnoj upravi na svim razinama vlasti uključujući i “bijeli kruh”. Još tada, u strahu od novih prosvjeda, Vlada FBiH najavila je kako razmatra mogućnost reduciranja prava na ”bijeli kruh” te da će uputiti prijedloge Parlamentu FBiH. Tada su priopćili kako nije moguće potpuno ispunjavanje ovog zahtjeva, napominjući kako je europska praksa da se izabranim dužnosnicima po prestanku dužnosti omogući naknada za određeno razdoblje, u slučajevima da oni nemaju nikakva druga primanja”. No, po tom pitanju ništa nije učinjeno, već će ovaj potez morati napraviti nova Vlada FBiH. Ona treba napraviti odgovarajući prijedlog po ugledu na Vijeće ministara BiH i uputiti ga u Parlament na usvajanje, a potom da se to uputi i na razinu županija.

Zahtjevi sindikata

Prije nekoliko dana sindikat metalaca BiH uputio je Parlamentu Federacije BiH zahtjev za usvajanje izmjena Zakona o plaćama i naknadama u tijelima vlasti FBiH kojima će biti ukinuto pravo na tzv. “bijeli kruh” svim bivšim nositeljima zakonodavne i izvršne vlasti jer smatraju kako ta praksa predstavlja poniženje za sve građane i radnike u BiH. Prema važećem zakonu, premijer, ministri, predsjednik, i dopredsjednici FBiH, i savjetnici, i svi zastupnici primaju pune plaće bez naknada za topli obrok i prijevoz i nakon isteka mandata. Dužnosnici u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti taj privilegij koriste godinu dana po napuštanju dužnosti, ili dok zasnuju novi radni odnos. Njihovi savjetnici pravo na “bijeli kruh” imaju na rok od pola godine. U Ministarstvu pravosuđa FBiH rade na izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama vlasti, kao i da je u planu izmjena Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaća. Kada će on biti upućen na usvajanje, ovisi o zaključcima i stavovima koje tek treba donijeti nova vlast u Federaciji BiH. Slično se razmišlja u Vladi RS-a.

vecernji.ba

OGLASI

Loading