Select Page

VLADA ŽZH: Civilni i vojni invalidi neće plaćati sudske pristojbe

VLADA ŽZH: Civilni i vojni invalidi neće plaćati sudske pristojbe

Civilni i vojni invalidi na području Zapadnohercegovačke županije uskoro dobivaju ista prava, barem kada je riječ o plaćanju sudskih pristojbi. Naime, Vlada Zapadnohercegovačke županije je na jednoj od svojih sjednica krajem prošle godine usvojila zakon o izmijeni i dopuni Zakona o sudskim pristojbama, a cilj istoga je izjednačiti prava svih invalida odnosno da su od plaćanja sudskih pristojbi oslobođeni notari kada u ostavinskom postupku postupaju kao povjerenici suda, piše Večernji list BiH.

Odgovarajuće isprave

“Planom i programom rada Ministarstva pravosuđa i uprave Zapadnohercegovačke županije za 2015. godinu planirano je donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim pristojbama zbog izjednačavanja prava vojnih i civilnih invalida pri oslobađanju od plaćanja sudske pristojbe, a sve na temelju odgovarajućih isprava kojima će dokazivati svoj status, a što je sukladno UN-ovoj Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom koja se izravno primjenjuje u Bosni i Hercegovini i ima prioritet nad svim ostalim zakonima. Cilj Konvencije je promicanje, zaštita i osiguranje ravnopravnog položaja svih osoba s invaliditetom, s obzirom na to da su de facto, civilni i vojni invalidi u istom položaju jer jednako osjećaju posljedice invalidnosti”, stoji u obrazloženju spomenutog zakona. Nadalje se navodi kako je Ministarstvo pravosuđa i uprave Zapadnohercegovačke županije zaprimilo inicijativu Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine kojom je zatraženo usklađivanje Zakona o sudskim pristojbama sa Zakonom o nasljeđivanju u Federacije Bosne i Hercegovine.

Sudska pristojba

Podnesena inicijativa podrazumijeva dopunu članka 9. Zakona o sudskim pristojbama na način da se od plaćanja sudske pristojbe izuzmu notari kad u ostavinskom postupku postupaju kao povjerenici suda, a što je sukladno Zakonu o nasljeđivanju Federacije Bosne i Hercegovine. “Zakonom o nasljeđivanju u Federaciji Bosne i Hercegovine u članku 264. propisano je: “U izvršavanju povjerenog posla notar je ovlašten pribavljati potrebne podatke i isprave od drugih mjerodavnih tijela. Podnesci kojima to traži oslobođeni su troškova sudskih i administrativnih pristojbi”.

Člankom 267., stavak 3., Zakona o nasljeđivanju u Federaciji Bosne i Hercegovine propisano je: “Kad u ostavinskom postupku notar postupa kao povjerenik suda, ne plaća se pristojba”. Člankom 269., stavak 3., Zakona o nasljeđivanju u Federaciji Bosne i Hercegovine propisano je: “Sud će u roku 30 dana, počev od dana primjene ovoga zakona, povjeriti notarima sukladno odredbama članka 261. ovoga zakona sve ostavinske predmete u kojima do dana primjene ovoga zakona nije poduzeo ni jednu procesnu radnju”, nastavlja se u obrazloženju ovog zakona. Također, u navedenoj inicijativi Notarske komore ističe se da će neostvarivanje proračunskih prihoda po temelju sudskih pristojbi za koje će biti oslobođen, notar nadoknaditi kroz priljev na temelju PDV-a i poreza na dobit koji notari plaćaju državi. Ovaj zakon će se naći na današnjoj sjednici Skupštine ZHŽ-a.

vecernji.ba

OGLASI

Loading