Select Page

VLADINE SMJENE: Pročitajte nova imena u NO Aluminij i EP HZHB, Vilim Primorac na čelu HT Mostar

VLADINE SMJENE: Pročitajte nova imena u NO Aluminij i EP HZHB, Vilim Primorac na čelu HT Mostar

Federalna vlada usvojila je informacije o stanju u nekoliko kompanija koje su u potpunom ili djelimičnom državnom vlasništvu.

Nakon rasprave, Vlada je donijela odluku o davanju prethodnih suglasnosti za razrješenje Mladena Alpeze, Mehmeda Jahića i Mirsada Mujića dužnosti članova Nadzorog odbora „Aluminija” d.d. Mostar, zbog gubitka povjerenja dioničara te za privremeno imenovanje, na razdoblje do tri mjeseca, na ove pozicije Dalibora Miloša, Rafe Rafaela Gagre i Ivice Raspudića.

Nakon što je razmotrila situaciju u JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, Vlada je donijela odluke kojima je dala prethodnu suglasnost za razrješenje Marinka Ivankovića, Midhata Arpadžića, Ervina Vrdoljaka i Mate Križanca dužnosti članova Nadzorog odbora EP HZHB, zbog gubitka povjerenja dioničara, te za privremeno imenovanje, na razdoblje do tri mjeseca, na ove pozicije Ive Vincetića, Karmele Miletić, Ivanke Galić, Midhata Arpadžića, Ivice Krivića i Ilije Đole.

Sve odluke o davanju prethodnih suglasnosti za razrješenje i privremeno imenovanje članova nadzornih odbora „Aluminija” i EP HZHB donesene su većinom glasova članova Federalne vlade, a uzdržani su bili ministri iz Demokratske fronte.

Konačne odluke donijet će skupštine ovih kompanija, priopćeno je iz Vladinog ureda za odnose s javnošću.

U slučaju „Pretisa” d.d. Vogošća, Vlada je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da nastavi aktivnosti provođenja natječajne procedure za izbor članova Nadzornog odbora uime državnog kapitala po natječaju raspisanom 30.3.2015. godine, radi dostavljanja prijedloga Vladi Federacije Bosne i Hercegovine.

Povodom stanja u „Hidrogradnji” d. d. Sarajevo, Vlada Federacije BiH je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da joj, do sljedeće sjednice, dostavi Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora ovog gospodarskog društva imenovanih uime državnog kapitala, prije isteka mandata, a zbog gubitka povjerenja dioničara.

U istom roku ovo ministarstvo je dužno da Vladi dostavi i Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na privremeno imenovanje, na razdoblje do najviše 90 dana, članova Nadzornog odbora „Hidrogradnje”, te da pokrene aktivnosti vezane za raspisivanje javnog oglasa za popunu upražnjenih pozicija za mandatni period.

Federalno ministarstvo dužno je da sazove Skupštinu gospodarskog društva „Hidrogradnja” d.d. Sarajevo radi realizacije današnjih zaključaka.

Vlada je danas zadužila Nadzorni odbor, generalnog direktora i Upravu JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo da pokrenu proceduru i izvrše u skladu sa zakonom razrješenje i Uprave i Nadzornog odbora u Zavisnom društvu Rudnici „Kreka” d.o.o. Tuzla, te izvrše imenovanje vršitelja dužnosti na ta mjesta, a koji će u roku od 90 dana sačiniti sanacijski plan Zavisnog društva Rudnici „Kreka” d.o.o. Tuzla i dostaviti ga na usvajanje.

Elektroprivreda BiH će raspisati javni oglas za popunu Uprave i Nadzornog odbora u Zavisnom društvu Rudnici „Kreka” d.o.o. Tuzla na mandatni period.

Nakon što je razmotrila stanje u JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, Vlada je zadužila Fedralno ministarstvo prometa i komunikacija da pokrene proceduru za razrješenje članova Nadzornog odbora, imenovanje članova NO na razdoblje do tri mjeseca, te da poduzme aktivnosti na pokretanju natječajne procedure za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora u ovom javnom poduzeću.

Federalna vlada danas je, na sjednici u Sarajevu, Nadzornom odboru HT d.d. Mostar dala prethodne suglasnosti za donošenje odluke o razrješenju Stipe Prlića, zbog isteka mandata, dužnosti v.d. predsjednika Uprave – direktora ove kompanije, te za imenovanje Vilima Primorca za predsjednika Uprave – direktora HT d.d. Mostar, na razdoblje od četiri godine.

Vlada je Ivanu Bunozu, zbog podnošenja ostavke, razriješila dužnosti predsjednice Upravnog odbora Lutrije BiH d.o.o. Sarajevo, te na ovu poziciju, na razdoblje do tri mjeseca, odnosno do okončanja postupka imenovanja u skladu sa zakonom, imenovala Miroslava Ćorića.

Tihomir Ćurak danas je imenovan za predsjednika, a Rijad Kovač, Pavo Boban, Amira Pintul, Mehmed Cero, Adnan Rovčanin i Haris Jahić za članove Komisije za Program javnih investicija Federacije BiH.

Federalna vlada je imenovala privremeni Upravni odbor Sveučilišne kliničke bolnice Mostar u sastavu Branka Galić (predsjednica), Marina Bera, Mirsad Džajić, Často Čuljak, Mehmed Haznadar, Blago Senjak, Ljiljana Vujičić-Cupać, Ružica Biloš, Snježana Marić i Nedžad Hadžić.

Oni su imenovani na razdoblje do tri mjeseca, odnosno do okončanja postupka konačnog imenovanja u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH.

Danas je Kenan Spahić imenovan za predsjednika, a Samir Iskrić, Alen Taletović, Esma Jahić, Veselinka Marjanović, Gordana Vojvodić i Ivana Marojević za članove interresorne Radne grupe za izradu nacrta zakona o uvezivanju radnog staža radnicima u privrednim društvima s većinskim učešćem državnog kapitala.

Radna grupa je dužna tekst zakona ponuditi u roku od dva mjeseca.

OGLASI

Loading