Select Page

Za pomoć izvoznicima osigurano 100 milijuna maraka povoljnih kredita

Za pomoć izvoznicima osigurano 100 milijuna maraka povoljnih kredita

Ukupno 100 milijuna maraka Federacija Bosne i Hercegovine osigurala je kroz jamstveni fond otvoren kod Razvojne banke FBiH za potporu izvozno orijentiranim poduzećima koja su suočena s padom prometa uslijed pandemije, a novac će se operacionalizirati preko povoljnih kredita, piše Večernji list BiH

Jamstva fonda

Radi se o Kreditno-jamstvenom program za izvoznike koji je usvojila Vlada Federacije na prijedlog Ministarstva energetike, rudarstva i industrije, pri čemu ukupan iznos jamstvenih obveza fonda prema jednom poduzetniku ili skupini povezanih poduzetnika ne može biti veći od pet milijuna maraka.

Jamstvo fonda za pojedinačni kredit iznosi 50 posto iznosa glavnice kredita, ali ne više od tri milijuna maraka. Za kredite koji budu odobreni valutnom klauzulom u nekoj stranoj valuti, jamstvo fonda može se izdati samo za kredite uz valutnu klauzulu za euro. Krediti za koje se izdaju jamstva fonda moraju imati utvrđen raspored otplate, uključujući redovite jednake mjesečne otplate i/ili jednokratne otplate.

Jamstva fonda namijenjena su inicijalno, u razdoblju ne duljem od 12 mjeseci od dana proglašenja prestanka nesreće prouzročene pandemijom COVID-19, jačanju kreditnog potencijala izvoznih poduzeća, kao i za osiguranje izvora financiranja u cilju ublažavanja negativnih učinaka prouzročenih pandemijom COVID-19 na gospodarstvo Federacije Bosne i Hercegovine i stvaranju uvjeta za održivi rast gospodarstva i zapošljavanje.

Jamstva fonda mogu se izdavati za kredite u cilju povećanja izvoznog prihoda, s rokom dospijeća do 60 mjeseci, uključujući poček do 18 mjeseci za dugoročne kredite.

Oni mogu biti namijenjeni financiranju tekuće likvidnosti (primjerice, isplata bruto plaća, troškova tekućeg poslovanja i sl.) u iznosu do 50 posto od ukupnog rashoda za bruto plaće u 2019. godini, odnosno do šest isplaćenih bruto plaća, obrtnih sredstava (zalihe, materijal, sitan inventar i dr.) u iznosu do 25 posto ostvarenih godišnjih prihoda za 2019. godinu, dovršenju već započetih investicija prije proglašenja stanja nesreće, odnosno do 17. ožujka 2020. godine te investicija manjeg obujma u iznosu do 30 posto od vrijednosti stalnih sredstava iz bilance stanja za 2019. godinu.

U programu za izvoznike navedeno je da korisnik može biti svako gospodarsko društvo koje se susrelo s poteškoćama u poslovanju kao posljedicom pandemije prouzročene koronavirusom i koje je ostvarilo najmanje 30 posto izvoznog prihoda u poslovnim prihodima prethodne financijske godine za koju su dostupni službeni godišnji financijsko izvješće društva.

Dostupnost povoljnih kredita svakako će dobro doći za sva ona poduzeća u Federaciji BiH koja su isključivo orijentirana na izvoz i kojima je, uslijed dobro poznate situacije, došlo do ugroze poslovanja, a samim time i radnih mjesta.

Radna mjesta

Iz Vlade pritom ističu kako je temeljni cilj programa da se u uvjetima otežanog poslovanja uslijed pandemije COVID-19 osigura potpora gospodarskim društvima, izvoznicima, za održanje potrebite likvidnosti, održanje postojećeg stupnja zaposlenosti te kreiranje novih radnih mjesta, a koja imaju problem pristupa kreditnim sredstvima uslijed povećanja rizika izazvanog poremećajima likvidnosti i/ili nedostatkom odgovarajućeg kolaterala.

U suradnji s komercijalnom bankom planirano je da Razvojna banka nadzire namjensko korištenje i urednu otplatu kredita za koji su dana jamstva fonda te nadzire i provodi postupak povrata sredstava na temelju plaćenih jamstava fonda.

Po svim kreditima za koje su izdana jamstva fonda komercijalna banka dužna je, na tromjesečnoj osnovi, do kraja mjeseca po isteku tromjesečja Razvojnoj banci dostavljati izvješće o stanju otplate kredita (naplaćena i nenaplaćena otplata glavnice, naplaćena i nenaplaćena kamata, dani kašnjenja, aktivnosti praćenja i naplate te druge informacije) i statusu realizacije odobrenih kreditnih sredstava, za koji su izdana jamstva Fonda.

Inače, ovo je jedan od nekoliko programa izdavanja povoljnih kredita, a koji se, između ostaloga, odnose i na poljoprivredu, mala i srednja poduzeća, obrtnike i samostalne djelatnosti, kao i velika poduzeća.•

vecernji.ba

OGLASI

Loading