Select Page

Zakazana 15. sjednica Općinskog vijeća

Zakazana 15. sjednica Općinskog vijeća

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-02-57/18

Posušje, 11.4.2018. godine

Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08, 10/10 i 2/17) sazivam 15. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 19.4.2018. godine (četvrtak) s početkom u 9:00 sati u općinskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i r e d

1. Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi
2. Informacija o radu Policijske uprave Posušje za 2017. godinu
3. Informacija o radu Službe za zapošljavanje ŽZH podružnica Posušje za 2017. godinu
4. Izvješća o radu javnih ustanova za 2017. godinu:
-Centar za socijalni rad Posušje
-Gradska knjižnica fra Petra Bakule Posušje
-Dječji vrtić „Bajka“ Posušje
– „Urbikom“ Posušje
5. Izvješće o radu Javnog poduzeća Radio Posušje d.o.o. za 2017. godinu
6. Izvješće o izvršenju Plana prihoda i Programa radova komunalnog gospodarstva za 2017. godinu
7. Prijedlog Plana prihoda i Programa radova komunalnog gospodarstva za 2018. godinu
8. Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva Posušje za 2017. godinu
9. Izvješće o radu Općinskog načelnika općine Posušje za 2017. godinu
10. Program rada Općinskog načelnika općine Posušje za 2018. godinu
11. Prijedlog Odluke o davanju ovlasti Općinskom načelniku općine Posušje
12. Izvješća o radu radnih tijela Općinskog vijeća za 2017. godinu
13. Izvješće o radu Športskog saveza općine Posušje za 2017. godinu
14. Prijedlog Plana implementacije općinske strategije razvoja i prateći indikativni financijski okvir za 2018. – 2020. godinu
15. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana Posušje (naselje iza Sokola-Ulica kralja Zvonimira)
16. Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana Broćanac (Širića Brig)
17. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana Posušje (Polivinil)
18. Prijedlog Zaključka o davanju ovlasti Općinskom načelniku općine Posušje
19. Izmjena prijedloga za pokretanje procedure izdvajanja šumskog zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja
20. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Općinskog izbornog Povjerenstva Posušje
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Općinskog izbornog Povjerenstva Posušje
21. a) Prijedlozi Rješenja o razrješenju privremenih Upravnih vijeća Centra za socijalni rad
Posušje, Javne ustanove za komunalne djelatnosti „Urbikom“ Posušje i Dječjeg vrtića
„Bajka“ Posušje
b) Prijedlozi Rješenja o konačnom imenovanju Upravnih vijeća Centra za socijalni rad
Posušje, Javne ustanove za komunalne djelatnosti „Urbikom“ Posušje i Dječjeg vrtića
„Bajka“ Posušje
22. a) Prijedlozi Rješenja o razrješenju privremenih Nadzornih odbora Javnog poduzeća
„Vodovod“d.o.o. Posušje i Radio Posušje d.o.o.
b) Prijedlozi Rješenja o konačnom imenovanju Nadzornih odbora Javnog poduzeća „Vodovod“ d.o.o. Posušje i Radio Posušje d.o.o.

PREDSJEDNIK
Ivan Lončar

OGLASI

Loading