Select Page

Zakazana 21. sjednica Općinskog vijeća

Zakazana 21. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08, 10/10 i 2/17) sazivam 21. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 3.12.2018. godine (ponedjeljak) s početkom u 9:00 sati u općinskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i r e d

1.Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi

2.Nacrt proračuna općine Posušje za 2019. godinu

3.Prijedlog Odluke o prihvaćanju odredbi Ugovora o utemeljenju Fondacije tehnološki park Posušje i davanju ovlasti Općinskom načelniku za zaključenje ugovora

4.a) Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Povjerenstva za društvene djelatnosti, mjesne zajednice, ljudska prava, mlade i jednakopravnost spolova

b) Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika Povjerenstva za društvene djelatnosti, mjesne zajednice, ljudska prava, mlade i jednakopravnost spolova

5.a) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća Radio Posušje d.o.o.

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju privremenog člana Nadzornog odbora Javnog

poduzeća Radio Posušje d.o.o.

6.Prijedlog Odluke o održavanju nerazvrstanih cesta i povjeravanju ovlasti Javnom poduzeću „Vodovod“ d.o.o. Posušje

7.Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana Posušje (put za Grude –Krči-trafostanica)

8.Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana Gradac (Sedlića brig- Ruškići)

9.Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana Vinjanski dom (Donji Marići)

10. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana Mokri dolac (zapadni dio)

11. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina-zemljišta

12. Prijedlozi Zaključaka o davanju ovlasti Općinskom načelniku općine Posušje

13. Prijedlog za pokretanje procedure izdvajanja šumskog zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja

PREDSJEDNIK

Ivan Lončar

OGLASI

Loading