Select Page

Zakazana 28. sjednica Općinskog vijeća

Zakazana 28. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08, 10/10 i 2/17) sazivam 28. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 25.9.2019. godine (srijeda) s početkom u 9:00 sati u općinskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i r e d

1.Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi
2.Informacije o radu lovačkih društava
3.Izvješće o izvršenju proračuna općine Posušje za period od 1.1.2019. godine do 30.6.2019. godine
4.Nacrt Odluke o izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje
5.Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o prijevozu učenika
6.Prijedlog Rješenja o imenovanju Općinskog pravobranitelja u Općinskom pravobraniteljstvu u Posušju
a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na razrješenje ravnatelja Centra za socijalni rad Posušje
b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja Centra za socijalni rad Posušje
7.Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana Heliodrom
8.Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana Radovanj – Gradina
9.Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana Rastovača – zapadno od potoka Brina
10.Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana Vir (Gornji Polići)
11.Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima javne prodaje nekretnine-poslovnog prostora u vlasništvu Javnog poduzeća „VODOVOD“ d.o.o. Posušje
12.Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine-zemljišta i transformatorske stanice 10 (20)/0,4 kV, 630(250) kVA „Senjakovine“ sa srednjonaponskim kabelskim vodom 10(20) kV, neposrednom pogodbom
13.Informacija o stanju odvoza, odlaganja komunalnog otpada i stanju okoliša

PREDSJEDNIK Ivan Lončar

OGLASI

Loading