Select Page

Zakazana 6. sjednica Općinskog vijeća

Zakazana 6. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08, 10/10, 2/17 i 11/19) sazivam 6. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 16.7.2021. godine (petak) s početkom u 9:00 sati u općinskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i r e d

 1. Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi
 2. Informacija o radu Službe za zapošljavanje ŽZH, podružnica Posušje za 2020. godinu
 3. Izvješća Udruga proisteklih iz Domovinskog rata za 2020. godinu:
 • HVIDR-a podružnica Posušje
 • Udruga obitelji poginulih, nestalih i stradalih hrvatskih branitelja općine Posušje
 • UDIVDR-a podružnica Posušje
 • UBIDRLPTSP podružnica Posušje
 • Udruga maloljetnih dragovoljaca Domovinskog rata ŽZH ogranak Posušje
 1. Izvješća o radu mjesnih zajednica za 2020. godinu
 2. Izvješća Udruga koje se financiraju iz proračuna općine Posušje za 2020. godinu
 3. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na godišnji plan aktivnosti Ladanušić čistoća d.o.o. Rakitno
 4. Informacija o stanju zaštite od požara i vatrogastvu na području općine Posušje u 2020. godini
 5. Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite od požara Općine Posušje
 6. Prijedlozi Odluka o dodjeli javnih priznanja općine Posušje
 7. Prijedlog Odluke o uspostavljanju Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja pri izdavanju lokacijske dozvole
 8. Prijedlog Rješenja o dopuni Rješenja broj: 01-30-223/17 od 28.11.2017. godine
 9. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana VINJANI (Borasi)
 10. Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana VUČIPOLJE (Bagina ograda)
 11. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana ILIJINO BRDO-VICANOV BRIG (Nožinac)

Predsjednik

Ivan Lončar

OGLASI

Loading