Select Page

ZAKAZANA 9. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

ZAKAZANA 9. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08, 10/10 i 2/17) sazivam 9. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 4.8.2017. godine (petak) s početkom u 9:00 sati u općinskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i r e d

1. Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi
2. Informacija o stanju zaštite od požara i vatrogastvu na području općine Posušje u 2016.
godini
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Lokalnog akcijskog plana zapošljavanja u općini Posušje za
period 2017.-2020. (LAPZ)
4. Prijedlog Pravilnika o upravljanju i korištenju Logističkog centra za male poduzetnike i
obrtnike općine Posušje
5. Prijedlozi Odluka o dodjeli javnih priznanja općine Posušje
6. Prijedlog Odluke o uspostavljanju Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja pri izdavanju
lokacijske dozvole
7. Prijedlog Zaključka o osnivanju Povjerenstva za imenovanje ulica i trgova u općini Posušje
8. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana Batin-Vranići
9. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana Zagorje-Nugli
10. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana Gradac-Oreči (Glibuša)
11. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana Rastovača-Podlokva (Sportsko
društvo „Suveznici“)
12.Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja broj: 05-31-284/16 od 7.7.2016. godine
13. Prijedlozi Zaključaka o davanju ovlasti Općinskom načelniku općine Posušje

PREDSJEDNIK

_____________________

Ivan Lončar

OGLASI

Loading