Select Page

Zastupnički dom odobrio najveći proračun u povijesti FBiH

Zastupnički dom odobrio najveći proračun u povijesti FBiH

Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odobrio je većinom glasova proračun FBiH za 2018. godinu, koji je Federalna vlada predložila u iznosu od 2,88 milijardi KM. Nominalno, to je najveći dosadašnji proračunski iznos u Federaciji BiH.

Da bi proračun postao operativan, podršku mora dati i Dom naroda, čija je sjednica najavljena za petak. Obrazlažući predloženi proračun zastupnicima Zastupničkog doma na današnjoj izvanrednoj sjednici, premijer Fadil Novalić rekao je da proračun sadrži znatno više planiranih izdvajanja za kapitalne investicije, gotovo deset posto cjelokupnog iznosa, odnosno 262 milijuna KM.

Ministrica financija Jelka Milićević izjavila je da prvi put u deset godina nema negativnog salda. ”Uvijek smo imali obavezu deficita, a sad nemamo”, kazala je ministrica. Budući da su pojedini zastupnici naročito iz opozicije, tijekom rasprave kazali da pozitivna kretanja u Bosni i Hercegovini nisu rezultat rada vlada koliko općih kretanja u okruženju i Europi, ministrica je odgovorila da iza toga ipak stoji ozbiljan rad u Federaciji.

”Je li proračun dobar – jeste, je li mogao biti i bolji – jeste”, rekla je ministrica zastupnicima pozivajući ih da odobre predloženi proračun Federacije za ovu godinu. Na predloženi tekst proračuna zastupnici su uložili više od 300 amandmana, a od toga 294 samo Savez za bolju budućnost BiH. Vlada nije prihvatila amandmane, a ministrica financija je izjavila da je to učinjeno sa obrazloženjem.

”Neke amandmane je nemoguće ugraditi iz tehničkih razloga, a neke zbog prioriteta koje je već utvrdila Vlada”, rekla je ona. Zastupničku raspravu u Zastupničkom domu o predloženom proračunu karakterizirale su različite ocjene. Iz klupa parlamentarne većine, konkretno iz Stranke demokratske akcije, ustvrdili su da je riječ o najboljem dosadašnjem federalnom proračunu, dok je opozicija navodila da stvarnost uopće ne odgovara takvim ocjenama.

Prema obrazloženju premijera Novalića, proračun je rezultat dosadašnjeg rada Vlade Federacije BiH, između ostalog na poboljšanju poslovnog ambijenta i restriktivnijoj fiskalnoj politici kad je riječ o troškovima. ”Pred vama je više nego kvalitetan, ali i realan dokument”, kazao je on pozivajući zastupnike da odobre najvažniji financijski akt FBiH. Prihodi od neizravnih poreza su u odnosu na proračun 2017. povećani za 5 posto, odnosno za 84 milijuna KM, a od neporeznih ubiranja 193,7 mil. KM.

”Proračunski rashodi povećani su za 166,2 mil. KM, međutim, promatrajući pojedinačno, naglašavam da će i tijekom 2018. godine naglasak biti stavljen na restriktivnu proračunsku politiku i ograničavanje rasta tekuće potrošnje”, rekao je Novalić. Tekući rashodi smanjeni su za 22 milijuna maraka, jer Vlada, po premijerovim navodima, namjerava i dalje provoditi politiku ograničenja povećanja broja uposlenih u federalnim organima uprave osim kod tri institucije, a to su Vrhovni sud, Federalno tužiteljstvo i sudska policija. U ove tri institucije povećan je broj uposlenih, a razlog je početak rada posebnih odjela pri Vrhovnom sudu i Tužiteljstvu Federacije BiH, odnosno implementacija seta antikoruptivnih zakona.

Ovo je isključivi razlog zašto je došlo do blagog porasta izdvajanja novca za plaće i naknade u 2018. godini, navodi Novalić. ”Jedan od najvažnijih prioriteta Vlade Federacije BiH u nadolazećem razdoblju je jačanje vladavine prava”, naglasio je premijer. Po Novalićevim riječima, nepromijenjeni su ostali materijalni budžetski troškovi neophodni za funkcionisanje federalnih organa uprave. Kad je riječ o razvojnoj komponenti proračuna za 2018., ulaganja u putnu infrastrukturu, odnosno izgradnju brzih cesta, planirana su u iznosu od 183 milijuna KM, a Vlada je izvore za ovaj projekt pronašla u akumuliranoj dobiti javnih preduzeća.

U cilju privlačanja investicija u pojedine lokalne sredine, planirano je pet milijuna maraka za izgradnju industrijskih zona u jedinicama lokalne samouprave, a osim navedenih sredstava koja će biti usmjerena nižim razinama vlasti, planirano je povećanje ukupnog iznosa koji se svake godine izdvaja za niže razine vlasti i on za 2018. godini iznosi 18 milijuna KM. Namjena je proračunska podrška županijama i jedinicama lokalne samouprave. Nastavak aktivnosti usmjerenih ka povećanju zaposlenosti u Federaciji BiH planira se realizirati kroz projekt Programa podrške zapošljavanju financiranog od Svjetske banke u iznosu od 12,7 milijuna KM, čime će biti omogućen kontinuitet u provođenju aktivnih mjera zapošljavanja različitih kategorija stanovništva koje je Vlada Federacije BiH započela prvobitno donošenjem Uredbe o prvom zaposlenju i samozaposlenju, čija se implementacija završava u ovom mjesecu 2018. godine.

Cilj pojačanog ulaganja u željezničku infrastrukturu je nastavak pozitivnih pomaka u financijskim, ali i drugim parametrima koji se bilježe u poslovanju Željeznica Federacije BiH. Pozitivni pomaci u namjenskoj industriji su više nego evidentni, po premijerovim riječima, pa Vlada Federacije BiH namjerava nastaviti financirati razvojne projekte u ovom području u iznosu od 4 milijuna KM, kao i 2,3 milijuna KM za Trajni revolving fond Federalnog ministarstva energije, industrije i rudarstva, koji je uspostavljen pri Union banci. S ciljem poboljšanja statusa mlađih kategorija stanovništva i potrebe za rješavanjem njihovih osnovnih egzistencijalnih pitanja, Vlada planira putem Union banke formirati posebnu kreditnu liniju s kamatnim stopama maksimalno do 3 posto, koja će biti usmjerena za rješavanje njihovog stambenog zbrinjavanja. Planirano je da se 10 milijuna KM kao subordinirani dug prema Union banci udruži s novcem banke kako bi se osigurala kreditna linija od oko 20 milijuna KM. Kad je riječ o socijalnoj komponenti proračuna, transferi za socijalne kategorije, braniteljske i kategoriju neratnih invalida ostanu u dosadašnjoj razini. Ukupni transferi koji se doznačavaju Zavodu MIO planirani su u iznosu od 258 milijuna KM, za 5 milijuna KM više nego u 2017. godini.

Transfer drugim razinama vlasti i fondovima za štete nastale usljed poplava i klizišta planiran je u iznosu od 1,8 milijuna KM, odnosno za milijun više nego prethodne godine. Federalni premijer je konstatirao da je njegova vlada pristupila jako oprezno i konzervativno kad je riječ o financiranju proračuna Federacije BiH za 2018. godinu te je financiranje najvećim dijelom bazirala na domaće izvore, prvenstveno obveznice koje su planirane u iznosu od 150 milijuna KM.

”Naglašavam da se od ovog iznosa vrši refinanciranje 120 milijuna KM obveznica koje nam dospijevaju tijekom 2018. godine. Planirana je prodaja potraživanja u iznosu od 60 milijuna KM i emisija trezorskih zapisa u iznosu od 360 milijuna KM. Naglašavam da se i kod trezorskih zapisa radi o refinanciranju dospjelih obaveza i nema povećanja neto duga po ovom osnovu u odnosu na 2017. godinu”, Novalićeve su riječi. Kad je riječ o vanjskom zaduživanju, planirano je u iznosu od 43 mil. KM i najvećim dijelom se odnosi na doznačavanje novca od Svjetske banke.

”Naglašavam da planirane projekcije rasta GDP-a za 2018. godinu iznose 3,4 posto za BiH, odnosno 4,5 posto za Federaciju. Financijska stabilnost proračuna jedan je od nultih prioriteta, a dokaz tome je i činjenica da je Vlada u potpunosti sanirala akumulirani deficit proračuna koji smo zatekli u iznosu od 175 milijuna KM te planiramo izmiriti i obaveze prema poljoprivrednicima koji nisu bile ni evidentirane, odnosno nisu uopće bile u financijskim izvještajima”, kazao je.

”Odgovorna fiskalna politika Vlade FBiH ogleda se u konstantnom umanjenju vanjskog ali i unutarnjeg duga Federacije BiH budući da se zadnjih godina vrši značajno veći servis duga nego što se zadužuje. To se može vidjeti i u proračunu za 2018., gdje se planira servis duga, zajedno s kamatama, u iznosu od 1.241,3 milijuna KM dok je zaduživanje, domaće i vanjsko, planirano u iznosu od 613,33, dakle u duplo manjem iznosu”, zaključio je premijer Federacije Bosne i Hercegovine obrazlažući zastupnicima Zastupničkog doma planirani federalni proračun za ovu godinu.

OGLASI

Loading