Select Page

Žukovica je dio projekta pod nazivom „Kampanja za zaštitu riječnih ekosustava u regiji Hercegovina“

Žukovica je dio projekta pod nazivom „Kampanja za zaštitu riječnih ekosustava u regiji Hercegovina“

Udruga za zaštitu okoliša i održivi razvoj „Pradidova stina“ iz Zagorja kod Posušje  dio je projekta pod nazivom „Kampanja za zaštitu riječnih ekosustava u regiji Hercegovina“. Riječ je o projektu koji se implementira Jačanje Zelene mreže, a realizira uz financijsku podršku Ambasade Republike Italije u BiH, implementira i sufinancira Razvojni program UNDP-a BiH. 

U sklopu projekta je i Žukovica u Zagorju i aktivnosti koje su planirane s njom i oko nje dio su šireg projekta čije će se aktivnosti provoditi i na području Gruda i Bune. Vrijednost cijelog projekta i aktivnosti na području ove tri općine je oko 17 000 maraka koje su podjeljene na tri lokaliteta na kojima se projekt provodi.

Zaštita riječnih ekosustava u Hercegovini

Opći cilj projekta je doprinijeti uspostavi zaštićenih područja koje će integrirati riječne ekosustave te doprinIjeti većoj zaštiti, očuvanju i racionalnom korištenju istih kroz integralni model upravljanja resursima na razini sliva Neretve koji imaju ekološki , gospodarski i zdrastveni značaj za društveni napredak županija i regije Hercegovina. „Ovim projektom bit će obuhvaćena riječna područja na području Posušja, Gruda i Bune u Mostaru. U projektu sudjeluju tri udruge. Pored Pradidove stine iz Posušja, tu su i Udruga športskih ribolovaca „Amur“ Grude i Agrološko – turistička udruga „Bona“ iz Bune kraj Mostara, dok je nositelj projekta udruga ReReC. Projekt je predviđen da se odvija na tri lokacije na kojima djeluju ove udruge, s naglaskom na zaštitu riječnih ekosustava, a s krajnjim ciljem da ih stavimo u sustav integriranog upravljanja riječnim slivom Neretve i Trebišnjice, odnosno na razini sliva Jadranskog mora“, kazao je voditelj stručnjaka za istraživanje u projektu Marinko Dalmatin za naš radio predstavljajući projekt.

Prepoznati vrijednosti Žukovice i njima planirano upravljati

Govoreći pak o specifičnim ciljevima projekta koji se tiču područja Žukovice, oni su u jačanju kompetencija i podizanja ekološke svijesti mladih i nevladinih organizacija, ali i lokalnog stanovništva o važnosti i značaju uspostave zaštićenih područja za učinkovitu zaštitu i održivo korištenje i upravljanje riječnim ekosustavima. „U sve su uključeni mladi i učenici u školama. Tako će u sklopu projekta biti organizirana terenska nastava, održavanje eko akcija, osiguravanje edukativnih kompleta, postavljanje putne signalizacije na prilazu vodopadu Žukovica, nabavka laptopa i printera, terenske vježbe predstavljanja metodologija na odabranim riječnim dionicama…“, kazao je za naš radio predsjednik Udruge za zaštitu okoliša i održivi razvoj „Pradidova stina“ iz Zagorja, Petar  Bešlić. Dalmatin pak dodaje da je cilj dati ljudima znanja i vještine koje će im ostati i pomoći im pratiti stanje okoliša u kojemu žive. „Dogovoreno je da se svi ti podaci koji se prikupljaju dostave u jednu bazu podataka, gdje ćemo kasnije imati podatke i vladati znanjem o tim riječnim ekosustavima. Temeljem tih podataka mi gradimo daljnu održivost. Zapravo idemo u tom pravcu da čovjeka integriramo u cijeli sustav upravljanja, zaštite i očuvanja prirodnog okoliša. Ako nema čovjeka, taj će se prostor devastirati i biološka vrijednost će sigurno opadati. Ako čovjek zna koje su biološke vrijednosti i što će se zaštiti, te na koji način, onda mi prema prostoru možemo nastupiti tako da njime upravljamo“, objašnjava Dalmatin.

Korak po korak do konačnog cilja

Spomenimo da je i prošle godine rađen sličan projekt na lokaciji Žukovice. Riječ je o projektu pod naslovom „Žukovica – buduće zaštićeno područje“. „Ni taj projekt prošle godine, kao ni ovaj nije samostalan projekt. Ovo sada je samo jedan logičan slijed aktivnosti. Onaj od prošle godine je nastavljen ovim, a ovaj će vrlo vjerojatno biti podloga za neki budući. Stalno govorimo o toj sljedivosti, da projekat ide na projekat, jer na taj način se stvara neka održivost. Ovo nikako nije jednostavan proces, nego dug i spor, ali kroz male korake i inicijative mi možemo doći do konačnog riješenja. Projekat za projektom, godina za godinom i nešto će se dogoditi u tom prostoru. Dakle, mi radimo na alatima i elementima kako ćemo upravljati. Ti alati upravljanja prirodnim resursimaje uspostava zaštićenih područja. Ako imate uspostavu zaštićenih područja i nekoga tko će se skrbiti, onda ćete doći u situaciju da taj prostor možete valorizirati i približiti javnosti, korisnicima, lokalnom stanovništvu, ali i posjetiteljima u smislu razvijanja turističke aktivnosti  “, pojašnjava Damatin.

Mogućnosti za prekograničnu suradnju

Budući da zbog prirodnog položaja sliv Neretve i Trebišnjice uvelike utječe na područje Republike Hrvatske, partneri u ovim projektima se mogu tražiti i preko granice. No, potrebno je prvo utvrditi stanje na domaćem terenu, a onda kreirati određene politike i potencijalne partnere. „Tu se otvara prostor prema predpristupnim fondovima Europske unije. No, mi prvo moramo napraviti neke prve korake i imati plan. Sada nemamo dovoljno planskih dokumenata, ali idemo korak po korak. Kada ćemo da doći u tu poziciju da stvorimo tu široku platformu da idemo u prekograničnu suradnju, to ovisi o nama i koliko ćemo na tome raditi“, objašnjava Dalmatin i naglašava da bi u ovom smislu potrebnu platfomu mogli dobiti već kroz godinu i dvije i stvoriti uvijete za prekogranična partnerstva.

Radioposusje.ba

OGLASI

Loading