Select Page

ŽZH: Javni poziv za poticanje rada gospodarstva

ŽZH: Javni poziv za poticanje rada gospodarstva

Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke objavilo je javni poziv za odabir korisnika sredstava za poticanje razvoja gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava, za raspodjelu sredstava, osiguranih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke, namijenjenih za poticanje razvoja  gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke u 2021. godini.

Subvencionirati će se obračunati troškovi kamate po kreditima odobrenim u komercijalnim bankama za nabavku osnovnih sredstava, opreme, ili novog dijela opreme, za kupnju, izgradnju, proširenje ili uređenje poslovnih objekata, financiranje investicija za rast i razvoj subjekata gospodarstva (gospodarska društva i obrtnici). Subvencioniranje kamate će se odobriti i za kredite ili dio kredita koji su namijenjeni reprogramiranju drugih kredita.

Subvencionira se ukupna godišnja kamatna stopa na odobrena kreditna sredstva iznosu od 20.000,00 KM do 50.000,00 KM, podignutih kod komercijalnih banaka koji imaju efektivnu kamatnu stopu u rasponu od 2-8 % i dio godišnje kamatne stope u visini od 2% (dva postotna boda) na odobrena kreditna sredstva od 50.000,00 KM do 1.000.000,00 KM podignutih kod komercijalnih banaka, koji imaju efektivnu kamatnu stopu u rasponu od 2 do 8 %. Ministarstvo će subvencionirat kamatnu stopu ili dio kamatne stope samo za kredite podignute u 2020. i 2021. godini.

Tekst Javnog poziva i Prijavni obrazac možete pronaći na sljedećem linku:

OGLASI

Loading