Select Page

ŽZH: Za održavanje cesta skoro 2 mil. KM

ŽZH: Za održavanje cesta skoro 2 mil. KM

U održavanje i zaštitu, rekonstrukciju, izgradnju i obnovu cesta u Zapadnohercegovačkoj županiji ove će godine biti uloženo 1,928.500 konvertibilnih maraka, stoji u planu JU Ceste Zapadnohercegovačke županije. Riječ je o održavanju regionalnih cesta, odnosno onih koje su u nadležnosti županije. Kako se navodi u spomenutom planu koji je nedavno razmatrala Vlada Zapadnohercegovačke županije, iznos sredstava znatno je manji nego u prošloj godini jer je financijskim planom planirana otplata duga u iznosu od 300.000 KM.

– Točan iznos sredstava utvrdit će se vjerovničko-dužničkim ugovorom te će svako odstupanje od tog iznosa ići na teret odnosno korist stavke tekućeg održavanja, misleći pri tom najviše na izvanredno održavanje – stoji u spomenutom planu. Važno je naglasiti kako manji iznos neće ugroziti redovito održavanje prometnica. Naime, kako se navodi, zbog spomenutog duga, u ovoj godini umanjen je planirani iznos za izvanredno održavanje prometnica, što podrazumijeva veće radove održavanja cesta (izravnavanje, presvlačenje, obnova kolnika i sl.). Redovito održavanje se (u užem smislu) vrši u razdoblju od 15. ožujka do 14. studenoga tekuće godine, a podrazumijeva uspostavu redovite i periodične ophodarske službe koja će također obavljati po obujmu manje specifične poslove (čišćenje kolnika, krpanje manjih udarnih rupa, popravak opreme i vertikalne signalizacije, intervencije nakon prometnih nesreća i sl.). Svi ostali poslovi, kao i veći zahvati redovitog održavanja, izvodit će se po nalogu JU Ceste ZHŽ-a.

– Treba naglasiti kako je iznos financijskih sredstava za redovito održavanje nešto uvećan jer je namjera izvesti i više radova krpanja kolnika i odvodnje, kao i uređenja cestovnog pojasa, košenja raslinja i sl. – navodi se u planu JU Ceste Zapadnohercegovačke županije. Dobar dio planiranih sredstava bit će utrošen na redovito održavanje u zimskim uvjetima. Zimsko održavanje vrši se od 1. siječnja do 14. ožujka te 15. studenoga do 31. prosinca tekuće godine. Ono podrazumijeva poslove otklanjanja snijega i poledice, čišćenje znakova, postavljanje posebnih znakova, obilježavanje rubova ceste i ostale poslove propisane pravilnikom o održavanju cesta. – Troškovi u zimskom razdoblju su veći nego u ljetnom zato što je, kao i kod osnovnog redovitog održavanja, potrebna ophodnja cesta uz još dodatne troškove specifične za zimsko razdoblje (pripravnosti, ralice, posipači, informiranje, utrošak soli, abraziva i hladne asfaltne mase, kao i ostali standardni poslovi iz područja redovitog održavanja). Jedan dio radova koji obično pripadaju temeljnom redovitom održavanju (košenje raslinja, odvodnja, bankine i sl.) će se izvesti na ovaj način jer se već početkom godine ti radovi mogu izvoditi i tako će se rasteretiti ljetna sezona kad je sva pozornost usmjerena na izvanredno održavanje – istaknuli su iz JU Ceste ZHŽ-a

vecernji.ba

OGLASI

Loading