Select Page

Centar za socijalni rad Posušje predstavio film „Omogućite nam ono što nam pripada“

Centar za socijalni rad Posušje predstavio film „Omogućite nam ono što nam pripada“

Centar za socijalni rad Posušje je u okviru obilježavanja „Dječjeg tjedna“ na području Federacije BiH, a uz materijalnu podršku Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, snimio film pod nazivom „Omogućite nam ono što nam pripada“. Film govori o djeci s poteškoćama u psihofizičkom i/ili govornom razvoju sa područja općine Posušje.

Film je nastao kao rezultat višegodišnjeg rada stručnog tima za djecu s poteškoćama u psihofizičkom i/ili govornom razvoju, a koji djeluju pri Centru za socijalni rad Posušje.
Kroz film su istaknute sve dosadašnje inicijative usmjerene ka jačanju podrške djeci s poteškoćama u razvoju i njihovim roditeljima, trenutni problemio s kojima se isti susreću u svim sustavima u kojima su integrirarni (obrazovni, zdravstveni, socijalni i drugi), kao i mogući vidovi dugoročnih rješenja usmjerenih ka rehabilitaciji djece s poteškoćama u psihofizičkom i/ili govornom razvoju na području naše općine.

Specifičnost filma je u tome što su u njemu izneseni živi primjeri naše djece s poteškoćama, njihov rad s terapeutima, stavovi i izjave njihovih roditelja o problemima s kojima se susreću u pronalaženju adekvatne stručne pomoći za svoju djecu. Njihovo istupanje, kao i davanje suglasnosti da njihova djeca budu prikazana u filmu, svakako je zahtijevalo hrabrost.
Na predstavljanju filma, koji je prikazan danas u općinskoj vijećnici, bili su predstavnici svih institucija koje se na bilo kakav način dotiču rada sa djecom (Centar za socijalni rad Posušje, osnovne i srednje škole, vrtići, Općina, Udruga roditelja djece sa posebnim potrebama „Anđeli“ – Posušje). Cilj filma je približiti problematiku djece/mladih sa poteškoćama u psihofizičkom i/ili govornom razvoju, utjecati na javnu svijest o istoj te potaknuti promjene po pitanju njihovog položaja u Općini, u kontekstu dostupnosti stručnih usluga i rehabilitacije za iste.

Centar za socijalni rad Posuje predstavio film Omoguite nam ono to nam pripada 2

OGLASI

Loading