Select Page

DOM NARODA POTVRDIO: Federacija dobila proračun za 2018.

DOM NARODA POTVRDIO: Federacija dobila proračun za 2018.

Federacija Bosne i Hercegovine dobila je proračun za 2018. godinu kao dokument potvrđen u oba doma Federalnog parlamenta koji stoga može stupiti na snagu.

U srijedu je proračun potvrdio Zastupnički dom, a danas i Dom naroda, oba na izvanrednim sjednicama. Proračun je predložila Federalna vlada u najvećem dosadašnjem nominalnom iznosu od 2,88 milijardi KM. Premijer Fadil Novalić, obrazlažući proračun članovima Parlamenta, naveo je da značajno više novca nego prije, gotovo deset posto cjelokupnog iznosa, treba biti utrošeno u kapitalne investicije. Proračun, veći za 135 milijuna KM nego u 2017. godini, značajno je drugačiji od dosadašnjih, značajno će poduprijeti ekonomiju i rezultat je dosadašnjeg rada Vlade Federacije BiH, između ostalog na poboljšanju poslovnog ambijenta i restriktivnijoj fiskalnoj politici kad je riječ o troškovima. – Pred vama je kvalitetan, ali i više nego realan dokument – kazao je Novalić izaslanicima.

Prihodi od neizravnih poreza su u odnosu na proračun 2017. povećani za pet posto odnosno za 80,4 milijuna KM, a neporezni prihodi za 193,7 mil. KM. – Proračunski rashodi povećani su za 166,2 mil. KM, međutim, promatrajući pojedinačno, naglašavam da će i tijekom 2018. godine fokus biti stavljen na restriktivnu proračunsku politiku i ograničavanje rasta tekuće potrošnje – Novalićeve su riječi. Tekući rashodi smanjeni su za 22 milijuna maraka jer Vlada, po premijerovim navodima, namjerava i dalje provoditi politiku ograničenja povećanja broja zaposlenih u federalnim organima uprave osim kod tri institucije, a to su Vrhovni sud, Federalno tužiteljstvo i sudska policija. U ove tri institucije povećan je broj zaposlenih za 65 (plus 13 novozaposlenih u Vrhovnom sudu koji su planirani rebalansom proračuna FBiH za 2017. godinu), a razlog je početak rada posebnih odjela pri Vrhovnom sudu i Tužiteljstvu Federacije BiH, odnosno implementacija seta antikoruptivnih zakona. Ovo je isključivi razlog zašto je došlo do blagog porasta izdvajanja novca za plaće i naknade u 2018. godini, navodi Novalić.

– Jedan od najvažnijih prioriteta Vlade Federacije BiH u narednom razdoblju je jačanje vladavine prava – zaključio je on. Po Novalićevim riječima, nepromijenjeni su ostali materijalni proračunski troškovi neophodni za funkcioniranje federalnih organa uprave. Kada je riječ o razvojnoj komponenti proračuna za 2018., ulaganja u putnu infrastrukturu, odnosno projekte autocesta i brzih cesta, planirana su u iznosu od 183 milijuna KM, a Vlada je izvore za ovaj projekt pronašla u akumuliranoj dobiti javnih poduzeća. U cilju privlačanja investicija u pojedine lokalne zajednice, planirano je pet milijuna maraka za izgradnju industrijskih zona u jedinicama lokalne samouprave, a osim navedenih sredstava koja će biti usmjerena nižim razinama vlasti, planirano je povećanje ukupnog iznosa koji se svake godine izdvaja za te namjene. Planirana suma za 2018. je 18 milijuna KM kao proračunska podrška županijama i jedinicama lokalne samouprave. Nastavak aktivnosti ka povećanju zaposlenosti u Federaciji BiH planira se realizirati kroz projekt Programa podrške zapošljavanju financiranog od Svjetske banke u iznosu od 12,7 milijuna KM. Cilj pojačanog ulaganja u željezničku infrastrukturu je nastavak pozitivnih pomaka u financijskim, ali i drugim parametrima koji se bilježe u poslovanju Željeznica Federacije BiH, pa je proračunski transfer povećan za šest milijuna na ime izmirenja obveza preuzetih po Zakonu o financijskoj konsolidaciji Željeznica FBiH, što će značajno ojačati likvidnost ovog poduzeća.

– Dužni smo održavati i željezničku infrastrukturu, pa je 2,7 milijuna KM planirano za elektrifikaciju željezničke pruge na dionici Bihać – Blatina. U cilju poboljšanja statusa mlađih kategorija stanovništva i potrebe za rješavanjem njihovih osnovnih egzistencijalnih pitanja, Vlada planira putem Union banke formirati posebnu kreditnu liniju s kamatnim stopama maksimalno do tri posto, koja će biti usmjerena za rješavanje stambenog pitanja mlađih kategorija stanovništva. Planirano je da se sredstva u iznosu od 10 milijuna KM kao subordinirani dug prema Union banci udruže sa sredstvima banke kako bi se osigurala kreditna linija od oko 20 milijuna KM. Proračunski transferi za socijalne kategorije, branitelje i neratne invalide, ostaju u dosadašnjoj nrazini, a šest milijuna je predviđeno za pomoć zdravstvenim ustanovama. Ukupni transferi koji se doznačavaju Zavodu MIO planirani su u iznosu od 258 milijuna KM, za pet milijuna KM više nego u 2017. godini. Transfer drugim razinama vlasti i fondovima za štete nastale usljed poplava planiran je u iznosu od 1,8 milijuna KM, odnosno za milijun više nego prethodne godine.

Federalni premijer je konstatirao da je njegova vlada pristupila jako oprezno i konzervativno kad je riječ o finansiranju proračuna Federacije BiH za 2018. godinu te je financiranje najvećim dijelom bazirala na domaćim izvorima, prvenstveno obveznicama planiranim u iznosu od 150 milijuna KM. – Naglašavam da se od ovog iznosa vrši refinanciranje 120 milijuna KM obveznica koje nam dospijevaju tijekom 2018. godine. Planirana je prodaja potraživanja u iznosu od 60 milijuna KM i emisija trezorskih zapisa u iznosu od 360 milijuna KM jer su oni ekonomski najisplativiji, nemaju kamate ili je kamata negativna. Naglašavam da se i kod trezorskih zapisa radi o refinanciranju dospjelih obveza i nema povećanja neto duga po ovom osnovu u odnosu na 2017. godinu – Novalićeve su riječi.

Kad je riječ o vanjskom zaduživanju, planirano je u iznosu od 43 mil. KM i najvećim dijelom se odnosi na doznačavanje novca od Svjetske banke. – Naglašavam da planirane projekcije rasta GDP za 2018. godinu iznose 3,4 posto za BiH, odnosno 4,5 posto za Federaciju. Financijska stabilnost proračuna jedan je od nultih prioriteta, a dokaz tome je i činjenica da je Vlada u potpunosti sanirala akumulirani deficit proračuna koji smo zatekli u iznosu od 175 milijuna KM te planiramo izmiriti i obveze prema poljoprivrednicima, koje čak nisu bile ni evidentirane, odnosno nisu uopće bile u financijskim izvještajima – kazao je. Odgovorna fiskalna politika koju provodi Vlada FBiH ogleda se u konstantnom umanjenju vanjskog duga Federacije BiH budući da se zadnjih godina vrši značajno veći servis duga nego što se zadužuje. To se može vidjeti i u proračunu za 2018., gdje se planira servis duga, zajedno s kamatama, u iznosu od 1.241,3 milijuna KM dok je zaduživanje, domaće i vanjsko, planirano u iznosu od 613 milijuna, dakle u duplo manjem iznosu, zaključio je premijer Federacije Bosne i Hercegovine obrazlažući izaslanicima Doma naroda planirani federalni proračun za 2018.

– Ova godina je od krucijalnog značaja, moramo učiniti sve da pokrenemo značajan investicijski zamah, a ovaj proračun se u tom smislu značajno razlikuje od dosadašnjih – njegove su riječi.

vecernji.ba

OGLASI

Loading