Select Page

DONOSIMO: Dječji dodatak 55, a naknada nezaposlenim majkama 274 KM

DONOSIMO: Dječji dodatak 55, a naknada nezaposlenim majkama 274 KM

Obitelji u FBiH uskoro bi trebale imati jednaka prava neovisno o tome na području koje županije žive. Riječ je o pravima na rodiljsku naknadu za nezaposlene majke, kao i dječjem dodatku.

Trenutačno su ova prava uređena županijskim zakonima te tako roditelji u jednoj županiji ostvaruju značajno veća prava u odnosu na one iz susjedne županije. Kako bi se ta prava ujednačila, Vlada FBiH utvrdila je nacrt Zakona o podršci obitelji s djecom u FBiH, koji uređuje osnove materijalne podrške obiteljima s djecom, kao i postupak, uvjete i način za ostvarivanje prava, financiranje, nadzor i druga značajna pitanja iz ove oblasti. Podrška obiteljima s djecom, prema ovom Zakonu, podrazumijeva podršku kroz materijalna davanja, za pomoć u podizanju, odgoju i zbrinjavanju djece, kao i u njihovu osposobljavanju za samostalan život i rad. Namjera predlagača je da se svoj djeci osiguraju približno jednaki materijalni uvjeti za zdrav i pravilan psihofizički razvoj u obitelji. “Dječji dodatak i novčana pomoć nezaposlenim rodiljama osnovna su prava koja, prema ovom Zakonu, može ostvariti obitelj s djecom, pri čemu su definirani nositelji prava, kao i jedinstvena osnovica za njihov obračun. U cilju otklanjanja mogućnosti diskriminacije po teritorijalnom principu, federalno i resorna županijska ministarstva usuglasila su se da uvjeti za ostvarivanje ovog minimuma osnovnih prava budu regulirani federalnim propisom”, navedeno je iz Vlade FBiH. Ovakvo bi rješenje trebalo doprinijeti socijalno pravičnijem i fiskalno održivijem funkcioniranju sustava, ukidanju diskriminacije prema mjestu življenja te izjednačavanju prava djece u FBiH. Navedena prava financirala bi se iz proračuna FBiH i županijskih proračuna. “Uzimajući u obzir trenutačno stanje u pogledu ostvarivanja prava, utvrđenih postojećim zakonima u oblasti zaštite obitelji s djecom, te nejednakost u ostvarivanju prava, koje su posljedica nejednakih financijskih mogućnosti županija, novim je rješenjima predviđeno da dječji dodatak bude financiran iz proračuna FBiH, dok se pravo na novčanu pomoć nezaposlenoj rodilji financira iz županijskih proračuna”, navedeno je iz Vlade FBiH. Inače, prema ovom Zakonu, dječji dodatak primala bi djeca do navršene 18. godine života. “Visina dječjeg dodatka iznosi šest posto od prosječne isplaćene neto plaće u Federaciji za prethodnu godinu, prema podatku Federalnog zavoda za statistiku”, navodi se u Zakonu. Ako uzmemo u obzir da je prosječna plaća u FBiH u prosincu bila 914 KM, dječji dodatak u ovoj godini iznosio bi oko 55 KM.

Prema istom Zakonu, novčana pomoć rodilji koja nije u radnom odnosu isplaćuje se u visini 30 posto od prosječne isplaćene neto plaće u FBiH za prethodnu godinu, prema podatku Federalnog zavoda za statistiku. Uzevši u obzir podatke o plaći iz prosinca, taj iznos mjesečno bi bio 274 KM. Nezaposlena majka pravo na ovu naknadu imala bi 12 mjeseci. Kako bi Zakon stupio na snagu, potrebno je da ga usvoje oba doma federalnog Parlamenta.

Vecernji.ba

OGLASI

Loading