Select Page

HELEZ PRIJETI: Izbacit ću 2000 bivših pripadnika HVO-a iz prava

HELEZ PRIJETI: Izbacit ću 2000 bivših pripadnika HVO-a iz prava

Feudalni terorista za pitanje boraca i invalida obrambeno-oslobodilačkog rata Zukan Helez izjavio je danas na konferenciji za medije u Sarajevu da je Vlada FBiH na sjednici prije 15 dana donijela odluku o davanju suglasnosti za poništenje akata ministarstva na čijem je on čelu iz ranijeg razdoblja i davanju suglasnosti na prijedlog naziva zapovjedništava, jedinica i sastava Armije RBiH, HVO-a i HOS-a čime su poništena ranija rješenja i iz prava će biti izvedeno oko 2.000 korisnika povoljnih mirovina.

Pojasnio je kako je riječ o povoljnim mirovinama na koje su pravo mogli ostvariti oni koji su zapovijedali jedinicama ranga bataljuna ili više razine najmanje 12 mjeseci te da je zbog nedonošenja podzakonskih akata stvorena situacija da ne važe isti kriteriji za pripadnike Armije RBiH i HVO-a jer je u slučaju HVO-a kao ekvivalent zapovjednik bataljuna navođen zapovjednik isturenog zapovjednog mjesta, ratne bolnice, isturene logističke baze i ratne vojne škole što je samo po sebi nezakonito.

Helez je istaknuo kako je time omogućeno pravo na prijevremeno povoljnije umirovljenje osobama kojima to pravo ne pripada, a da se radilo o mirovinama od 800,00 KM na osnovu čega je proračun Federacije BiH u proteklih 10 godina oštećen za oko 200 milijuna KM, te da će protiv tih osoba biti podnesene kaznene prijave.

Dodao je i da je u Čapljini otkriveno krivotvorenih 11 potvrda za povoljne mirovine što je vraćeno u prvobitno stanje te da će i u tom slučaju biti podnesene kaznene prijave.

poskok.info

OGLASI

Loading