Select Page

Javna rasprava o izgradnji treće trake Posušje – Grude – Široki Brijeg

Javna rasprava o izgradnji treće trake Posušje – Grude – Široki Brijeg

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo poziva sve zainteresirane subjekte, nevladine organizacije i stanovnike grada Širokog Brijega i općine Posušje, kao i naselja koja gravitiraju području namjeravane izgradnje trake za spora vozila na magistralnoj cesti M6.1, dionica Posušje – Grude – Široki Brijeg na sudjelovanje u javnoj raspravi na Nacrt skraćenog plana preseljenja za projekt izgradnje trake za spora vozila na magistralnoj cesti M6.1, dionica Posušje – Grude – Široki Brijeg.

Javna rasprava će biti održana u Širokom Brijegu, u Gradskoj vijećnici 10. Siječnja 2018. godine u 14.00 sati, s ciljem davanja prijedloga i sugestija javnosti i uključivanja relevantnih pitanja u finalnu verziju dokumenta. Dokument je izrađen za potrebu Programa modernizacije magistralnih cesta u FBiH prema odredbama Operativne politike 4.12 Svjetske banke koja je jedan od kreditora projekta. Nacrt dokumenta može se pronaći na službenoj stranici JP Ceste FBiH na web stranici Grada Širokog Brijega i općine Posušje.

Svi zainteresirani subjekti koji nisu u mogućnosti doći na javnu raspravu mogu svoje sugestije i komentare dostaviti do 10. Siječnja 2018. putem e-mail adrese: pimt@jpcfbih.ba.

Dnevni red javne rasprave:

1. Prezentacija Nacrta skraćenog plana preseljenja za izgradnju treće trake na magistralnoj cesti M6.1, dionica Posušje-Grude-Široki Brijeg
2. Pitanja, rasprava, odgovori i objašnjenja.

posusje.net

OGLASI

Loading