Select Page

Najava 36. sjednice Općinskog vijeća

Najava 36. sjednice Općinskog vijeća

Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08 i 10/10), sazivam 36. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 4.8.2016. godine (četvrtak) s početkom u 10:00 sati u franjevačkom domu, Masna Luka.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i r e d

Vijećnička pitanja

Izvješće o radu javnog poduzeća „Vodovod“ d.o.o. Posušje za 2015. godinu

Informacija o stanju odvoza, odlaganja komunalnog otpada i stanju okoliša

Izvješće o ostvarenju Programa rada Općinskog vijeća općine Posušje za period siječanj-lipanj 2016. godine

Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana Čitluk (Crnogorci)

Prijedlog odluke o usvajanju regulacijskog plana Gradac (Glavica)

Prijedlozi Odluka o dodjeli javnih priznanja

a) Prijedlog Rješenja o razrješenju Povjerenstva za provedbu javnog nadmetanja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog nadmetanja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine

Prijedlozi Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva

Različito

opcina-posusje.ba

OGLASI

Loading