Select Page

O ukidanju 12 plaća odlučit će zastupnici u Parlamentu BiH

O ukidanju 12 plaća odlučit će zastupnici u Parlamentu BiH

Hoće li dužnosnici u institucijama državne vlasti i nakon što im istekne mandat dobivati plaće i sljedećih 12 mjeseci, pitanje je na koje će se odgovor dobiti na jednoj od idućih sjednica oba doma državnog Parlamenta. O “bijelom kruhu”, kako se kolokvijalno zovu plaće koje dužnosnici primaju cijelih godinu dana, a da nisu uopće politički angažirani, jučer su raspravljali u Vijeću ministara BiH.

Odluka na parlamentu

Iz zaključka Vijeće ministara BiH, koje su jučer dostavili novinarima, ne može se sa sigurnošću potvrditi da će doći do ukidanja odredbe po kojoj će svaki dužnosnik ili zastupnik uživati plaću u 12 mjeseci nakon isteka mandata. Vijeće ministara je, što se vidi iz priopćenja, za racionalizaciju troškova u vrijeme sveopće krize. Oni su stoga, kako stoji u priopćenju, utvrdili mišljenje Ministarstva financija i riznice BiH o prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH koje je predložio Klub zastupnika SBB-a BiH u Zastupničkom domu. “U mišljenju se podržava donošenje izmjena cjelokupnog zakonodavstva, uključujući i Zakon o plaćama i naknadama u institucijama BiH, kojima se racionalizira potrošnja pa i smanjenje izdataka po osnovi primanja imenovanih i izabranih osoba u institucijama BiH. Reguliranju plaća i naknada u bh. institucijama, pa i naknada za produženi radnopravni status, treba pristupiti polazeći od zakonskih odredbi koje podrazumijevaju donošenje politike plaća i naknada u institucijama za izborno razdoblje 2015. – 2018. godine”, stoji u zaključku Vijeća ministara BiH.

Velike novčane uštede

Oni smatraju kako je potrebno pristupiti izmjenama sveukupnog zakonodavstva kojima se regulira radnopravni status i oblast plaća i naknada u institucijama BiH, uključujući i izmjene odredbe članka Ustava BiH o zabrani smanjivanja plaća izabranim dužnosnicima za vrijeme trajanja mandata, navodi se u ovom mišljenju koje će Ministarstvo financija i riznice dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH. Sudeći prema prikazu o troškovima, u institucijama vlasti oni su stalno rasli u odnosu na 2008. godinu. “Uzimajući u obzir opravdano nezadovoljstvo građana naspram privilegija ove vrste i situaciju u BiH, usvajanje ovog zakona predstavlja racionalno rješenje. Ukidanjem ove povlastice uštedjelo bi se i do 6,5 milijuna maraka na državnoj razini ne uzimajući u obzir entitetske i županijske razine vlasti”, kazao je Mirsad Đonlagić, zastupnik Saveza za bolju budućnost (SBB), uime predlagača izmjene Zakona. Zastupnici će odlučiti je li došlo vrijeme za ukidanje povlastica.

vecernji.ba

OGLASI

Loading