Select Page

POSUŠKI GRADAC: Dobili 30.000 kn za zaštitu bazilike

POSUŠKI GRADAC: Dobili 30.000 kn za zaštitu bazilike

Za Posuški Gradac vežu se ostaci tragova prvih Kršćana o čemu zorno svjedoče ostaci kasnoantičke bazilike krajem 4. stoljeća čiji se temelji nalaze u gradačkom groblju Crkvine.

Prilikom istraživanja pronađeni su ostaci dvaju temelja što govori da se radi o dvojnoj crkvi. Bazilika se sastoji od sjeverne – veće i južne – manje crkve. Prvo je podignuta veća crkva u drugoj polovici IV. st. ili početkom V. st., dok je manja crkva podignuta u samom početku VI. st.

Bazilika je otkrivena 1968. godine, a potom je stručno istražena. Ta kraj i mjesna zajednica Posuški Gradac rade iznimno dobro, a takvom radu stigla je i potpora hrvatske Vlade Hrvatima u BiH. MZ Gradac dobila je 30.000 kuna kao dio troškova za konzervaciju i restauraciju temelja ove bazilike.

Starokrscanska-bazilika-Posuski-Gradac-2

Rimska kultura

Od Ante Begića, koji vodi mjesnu zajednicu i ured i Turističke zajednice u Posušju, doznali smo i još neke informacije o povijesti Graca. Naime, istraživanja potvrđuju da prostor P. Graca ima daleku prošlost i da je jedan od najznačajnijih arheoloških lokaliteta na ovim područjima. Ako je suditi na temelju dosadašnjih nalaza u Gradcu, rimska kultura svojim značenjem je odmah iza nalaza u Naroni (Vid kod Metkovića) mada ima izvjesnih prednosti u obradi kamena ugrađenoga u hramove i može se usporediti s umijećem majstora iz Rima i Zadra. Krajolik je bio smješten na trgovačkoj komunikaciji od Solina prema Bosni i Neretvi po kojima su najvjerojatnije i Rimljani zasnovali svoje poznate putove legije. Nešto više podataka i materijalnih dokaza datira iz vremena slavnog Rimskog carstva tako da na Gradini iznad crkve i župnog ureda postoje ostaci velike rimske utvrde dimenzija 61×75 metara čija širina temelja prelazi tri metra. Pored ovoga na cijelom području a poglavito ispod brda Gradina postoje ostaci naselja i kuća.

Arheološki turizam

Još je obilje povijesnih podataka o tom kraju koji se sve više istražuje i postaje zanimljiv i mnogima za tv emisije i dokumentarce. Na projektu su radili uz Antu Begića, predsjednika MZ i voditelja ureda TZ Posušje, još mag. arh. pov. Ljubo Oreč s potporom Službe za razvoj općine Posušje.

– Važna karakteristika bazilike na Gracu je kripta, koja se svojom arhitekturom izdvaja u odnosu na druge do sada pronađene u BiH i RH. S obzirom na svoju bogatu povijesno-kulturnu, pa i arheološku baštinu, koja seže duboko u prošlost ovaj kraj svakako ima veliki potencijal za razvoj arheološkog turizma.

vecernji.ba

OGLASI

Loading