Select Page

Održana 21. sjednica Općinskog vijeća općine Posušje

Održana 21. sjednica Općinskog vijeća općine Posušje

Po Dnevnom redu, prva točka se uobičajeno odnosila na vijećnička pitanja. Tako se jedno, upućeno Općinskom načelniku, odnosilo na infrastrukturu u MZ Sutina.

Kako je u odgovoru rekao načelnik Branko Bago, u proteklom periodu su se sanirale lokalne ceste na tom području, kao i na prostoru cijele općine, a ukoliko se zbog vremenskih prilika ukaže potreba za daljnjom sanacijom i ona će biti odrađena. Po pitanju poplava, najavio je zajedničku akciju s Oružanim snagama BiH i ostalim institucijama čime bi se doprinijelo rješenju problema.

Vijećnici su razmatrali i nacrt općinskog Proračuna za sljedeću godinu. Uskoro će biti javno predstavljen te će se prijedlozi i primjedbe podnositi do 13. prosinca ove godine.

U nastavku sjednice imenovana je nova predsjednica Povjerenstva za društvene djelatnosti, mjesne zajednice, ljudska prava, mlade i jednakopravnost spolova Anita Galić. Također, NO JP Radio Posušja, dobio je novog privremenog člana, Antu Begića.

Od točaka vezanih uz imovinsko-prave odnose, katastar i urbanizam izdvajamo usvajanje sljedećih:

-Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana Posušje (put za Grude –Krči-trafostanica)

-Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana Gradac (Sedlića brig- Ruškići)

-Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana Vinjanski dom (Donji Marići)

– Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana Mokri dolac (zapadni dio)

Usvojen je i prijedlog Odluke o zamjeni nekretnine-zemljišta na području Mokrog Doca u svrhu osiguranja puta.

Uz rješavanje postojećih poslova, današnjim usvajanjem Zaključka o davanjem ovlasti načelniku, pred njegovim uredom i općinskim službama kroz nekoliko predmeta predstoji opsežan posao rješavanja imovinsko-pravnih odnosa kako bi se osigurale dodatne javne površine i urbaniji izgled grada.

U sličnu svrhu, te radi stvaranja uvjeta za gospodarski razvitak, usvojen je prijedlog za pokretanje procedure izdvajanja šumskog zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja na području k.o Bešlići.

OGLASI

Loading