Select Page

Osniva se registar svih ugostitelja u Federaciji, uvode strože inspekcije

Osniva se registar svih ugostitelja u Federaciji, uvode strože inspekcije

Nedavno je Vlada utvrdila nacrt Zakona o ugostiteljstvu FBiH. Njegov cilj je doprinos suzbijanju “sive ekonomije” i osigurati bolju zaštitu korisnika ugostiteljskih usluga.

Nadležnosti županija i FBiH


Predloženim rješenjima nastoji se uvesti više discipline u tu oblast. Predviđa se osnivanje registra ugostiteljstva u FBiH kojim bi bili obuhvaćeni svi subjekti koji se bave tom djelatnošću. 
Omogućava se uvođenje fizičkih osoba iznajmljivača u sustav Federacije BiH. Jasnije su podijeljene nadležnosti federalnih i županijskih tijela i inspekcijski nadzor u pojedinim oblastima, navodi se u dokumentu nacrta Zakona o ugostiteljstvu FBiH u čijem smo posjedu. 
 Nacrt zakona ugostiteljskom djelatnošću smatra pripremanje i posluživanje hrane, pića i napitaka te pružanje usluga smještaja. 
Ova djelatnost može biti obavljana i u prijevoznom sredstvu. Ugostiteljstvom se ne smatra pružanje usluga prehrane i smještaja u objektima ustanova socijalne pomoći, zdravstva, odgoja i obrazovanja ako te usluge pružaju zaposlenici navedenih ustanova zaposlenicima ili korisnicima svojih ustanova ili zaposlenicima ili korisnicima neke druge od tih ustanova. 
 To nije ni pružanje usluga prehrane (“toplog obroka”), napitaka i bezalkoholnih pića bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarskih koristi, koje za potrebe svojih zaposlenika organiziraju pravne i fizičke osobe te federalna tijela i organizacije i druga tijela uprave i organizacije u svojim poslovnim prostorijama i prostorima tijekom radnog vremena. Za početak rada ugostiteljskog objekta moraju biti osigurani poslovni prostor, uređaji, oprema i ispunjeni standardi te uvjeti u pogledu zaposlenih osoba.

Reklamiranje usluga

Ako ugostitelj obavlja ugostiteljsku djelatnost kao pravna osoba, a djelatnost je u više objekata, dužan je u svakom od njih imati poslovnu jedinicu i pribaviti potrebnu odluku, navodi se u dokumentu. 
U ugostiteljskim objektima zabranjeno je prodavati i posluživati alkoholna pića osobama mlađim od 18 godina, a u objektu u kojem se poslužuju alkoholna pića mora na vidnom mjestu biti istaknuta oznaka o zabrani. Odluka o osnivanju ugostiteljske radnje bit će izdana osobi koja je državljanin BiH, posjeduje najmanje III. stupanj stručne spreme, zadovoljava propisane zdravstvene uvjete, da joj pravomoćnom sudskom presudom, odlukom o prekršaju ili upravnim aktom nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja ugostiteljske djelatnosti te ako ima poslovni prostor za koji ima dokaz o pravu vlasništva ili ugovor o zakupu i da taj prostor ispunjava propisane minimalne uvjete. Prema nacrtu zakona, hotel je ugostiteljski objekt za smještaj u kojem se pružaju usluge smještaja, prehrane i pića te druge uobičajene u ugostiteljstvu, minimalnoga kapaciteta deset smještajnih jedinica. Motel je ugostiteljski objekt za smještaj u kojem se pružaju usluge smještaja, prehrane i pića, u pravilu smješten uz prometnicu izvan naseljenog mjesta, namijenjen kraćem zadržavanju gostiju, minimalnoga kapaciteta pet smještajnih jedinica, stoji u dokumentu.

vecernji.ba

OGLASI

Loading