Select Page

PRAVA DRAMA NA ČVRSNICI: Smjena vojnika zapela u dubokom snijegu

PRAVA DRAMA NA ČVRSNICI:  Smjena vojnika zapela u dubokom snijegu

Prava drama odvila se prije dva dana pri vršenju smjene pripadnika Oružanih snaga BiH na čvorištu Pločno na planini Čvrsnici.

Naime, pripadnici bojne veze sa Pala koji dežuraju na čvorištu Pločno. zapali su u nevolju na putu prema vrhu Pločnu gdje su krenuli pješice po dubokom snijegu, a kako je uspon potrajao, dolazak mraka je još više zakomplicirao situaciju na terenu.

Niska temperatura (ispod -10°C), vjetar, dubok snijeg, teška oprema i iscpljujući uspon koji je krenuo iz podnožja planine, usprkos dobroj fizičkoj pripremljenosti i naviknutosti ovilh ljudi na ovakve teške uvjete, razlogom su da je smjena potražila zaklon u objektu radio-amatera HZHB, koji su isti prije nekoliko godina ustupili na korištenje HGSS-u Mostar.

Po riječima vojnika-vezista, zamalo je izbjegnuta nesreća koja se mogla dogoditi da su vojnici morali ostati vani i noćiti na otvorenom. HGSS Mostar je inače ovaj objekat namjenio za obuku i trenig spašavatelja cijele asocijacije GSSuBiH i protekle je godine krenuo sa adaptacijom i proširenjem objekta, koji je na visini od 2100 m n/m i nalazi se važnoj strateškoj poziciji te može poslužiti i za druge namjene, pa evo i za nevolju za prinudno noćenje smjene vojnika na Pločnu.

Objekt će, nakon završetka radova i proširenja moći primiti 25 ljudi, navodi HGSS Mostar.

Prvi.tv

OGLASI

Loading