Select Page

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA 15 DANA: Dijeli se 9 mil. KM pomoći braniteljima

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA 15 DANA: Dijeli se 9 mil. KM pomoći braniteljima

Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata objavilo je poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći za rješavanje statusnih pitanja pripadnika branitelja i članova njihovih obitelji. Poziv je objavljen u Službenim novinama Federacije BiH i na stranici Ministarstva, ali je isti vidljiv samo ako stranici pristupite na bosanskom jeziku, tako da svi koji se imaju namjeru prijaviti do obrasca mogu doći samo ako kod odabira jezika biraju bosanski.

Više kategorija

Svi oni koji se prijavljuju imaju rok od 15 dana od dana objave za prikupljanje dokumentacije i podnošenje zahtjeva po navedenom pozivu od dana objave u najmanje jednom dnevnom listu velikog tiraža, u cilju dostupnosti široj javnosti. Federalna vlada je na prijedlog resornog ministarstva usvojila program utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava za rješavanje statusnih pitanja branitelja i članova njihovih obitelji, kojim je za ove namjene utvrđen iznos od 9,000.000 KM. RVI 100% I. skupine bit će dodijeljeno po 2000 KM (ukupno 1,016.000 KM) jednokratno i to na osnovi službenih evidencija Ministarstva, a maloljetnim dobrovoljcima pripadnicima OS BiH iznos od 334.000 KM, preko (su)financiranja troškova prekvalifikacije i dokvalifikacije za izvanredno osnovno ili srednje obrazovanje ako su se školovali u 2017. ili 2018., maksimalno do iznosa stvarnih troškova. Razvojačenim braniteljima i bračnim partnerima umrlih razvojačenih branitelja, RVI od 20% do 50% invalidnosti koji nemaju druga mjesečna primanja, roditeljima oženjenih šehida i poginulih branitelja koji nemaju druga mjesečna primanja, dobitnicima najviših ratnih priznanja i odličja koji nemaju druga mjesečna primanja te djeci šehida i poginulih branitelja, bez oba roditelja i bez primanja biti će dodijeljeno 4,5 KM po mjesecu sudjelovanja u OS (7,500.000 KM). Pravo može ostvariti razvojačeni branitelj stariji od 65 godina, koji je bio pripadnik OS najmanje jednu godinu ako nema mjesečnih novčanih primanja, te razvojačeni branitelj stariji od 60 godina, koji je bio pripadnik OS-a najmanje jednu godinu, ako je prijavljen kao nezaposlena osoba godinu prije stupanja na snagu odluke i ako nema mjesečnih novčanih primanja. Pravo može ostvariti branitelj koji nije napunio 60 godina života, ako je bio pripadnik Oružanih snaga najmanje godinu, ako je prijavljen kao nezaposlena osoba najmanje godinu i nema mjesečnih novčanih primanja. Branitelj pravo ostvaruje tako da se od 60 godina života oduzima razdoblje pripadnosti OS u jednostrukom trajanju.

Žene branitelji

Pravo može ostvariti žena branitelj, starija od 50 godina, koja je bila pripadnik OS najmanje godinu, ako je prijavljena kao nezaposlena osoba najmanje jednu godinu i ako nema mjesečnih novčanih primanja. Pravo može ostvariti i bračni partner umrlog branitelja, pripadnika OS najmanje godinu i to žena starija od 50 godina, odnosno muškarac stariji od 60, ako nisu osnovali novu bračnu zajednicu, ako su prijavljeni kao nezaposleni najmanje jednu godinu i ako nemaju novčanih primanja.

Vecernji.ba

OGLASI

Loading