Select Page

Športski savez općine Posušje raspisuje poziv za pružanje ugostiteljskih usluga

Športski savez općine Posušje raspisuje poziv za pružanje ugostiteljskih usluga

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
ŠPORTSKI SAVEZ OPĆINE POSUŠJE

Športski savez općine Posušje raspisuje:

JAVNI POZIV

za podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga uz malonogometno igralište OŠ Ivan Mažuranić u Posušju tijekom održavanja malonogometnog turnira mjesnih zajednica, sela, zaselaka i gradskih četvrti općine Posušje

1. Ponuda cijene daje se za lokaciju na sjevernoj strani igrališta i u daljnjem tekstu navodit će se kao lokacija za pružanje ugostiteljskih usluga.
2. Početna cijena za početak nadmetanja je 7000,00 konvertibilnih maraka (KM).
3. Povećanje ponude na početnu cijenu mora biti minimalno +100,00 KM.
4. Usluge koje se mogu pružati: prodaja brze hrane i pića.
5. Pružatelj usluga ne može koristiti staklenu ambalažu (boce i čaše).
6. Organizator (Športski savez općine) dužan je osigurati priključak na elektroopskrbu.
7. Pružatelj usluga dužan je držati čistim lokaciju od komunalnog i drugog otpada, odnosno nakon svake završene natjecateljske večeri lokacija mora biti očišćena.
8. Prikupljeni otpad mora biti odnesen i odložen u kontejner za komunalni otpad. Za nadzor čišćenja lokacije bit će zaduženo Povjerenstvo za natjecanje. Ako lokacija nakon završetka natjecateljske večeri ostane neočišćena istu će očistiti djelatnici angažirani od Športskog saveza, a pružatelj usluga platit će uslugu čišćenja 50,00 KM.
9. Ponude cijena se daju u zalijepljenoj kuverti sa natpisom „Ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga uz malonogometno igralište OŠ Ivan Mažuranić u Posušju tijekom održavanja malonogometnog turnira mjesnih zajednica, sela, zaselaka i gradskih četvrti općine Posušje“, jasno napisanim brojčanim iznosom kao i napisanog slovima.
10. Ponuditelj mora biti registriran kao fizička ili pravna osoba za bavljenje tom vrstom djelatnosti, dokaz pečat.
11. Organizator ne odgovara za inventar i robu (oštećenja i otuđivanja) pružatelja usluga.
12. Organizator će nakon izbora najpovoljnijeg ponuđača s njim potpisati ugovor o pružanju usluga.
13. Pružatelj usluga dužan je isključivo nuditi i vršiti prodaju piva od proizvođača s kojim je organizator potpisao ugovor o sponzorstvu (Ožujsko pivo).
14. Glavi sponzor koji je i dobavljač piva dogovorit će s pružateljem usluga i cijenu piva na temelju iskustava sa prošlogodišnjeg turnira mjesnih zajednica, sela. Zaselaka i gradskih četvrti.
15. Izabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je uplatiti cjelokupan iznos ponude za pružanje usluga avansno za 48 sati od izbora najpovoljnijeg ponuđača.
16. Ako najpovoljniji izabrani ponuditelj ne uplati navedeni iznos u navedenom periodu, organizator zadržava pravo sklapanja ugovora sa drugim najpovoljnijim ponuditeljem koji je dužan uplatiti iznos prema svojoj ponudi cijene 48 sati nakon dogovora.
17. Pružatelj ugostiteljskih usluga može biti predmetom uvida sanitarne, tržišne i komunalne inspekcije.
18. Pružatelj usluga može pružati usluge na račun Športskog saveza isključivo uz suglasnost predsjednika Športskog saveza. Svi drugi računi na račun Športskog saveza neće biti priznati kao obvezujući u smislu plaćanja.

Ponude donijeti osobno u ponedjeljak, 16 . lipnja u 17:00 sati u prostorije Općinske vijećnice, kada će biti i javno otvaranje pristiglih ponuda.

Posušje, 09.06.2013. godine

Predsjednik Športskog saveza općine Posušje
Tomislav Bašić

[wp_ad_camp_1]

OGLASI

Loading