Select Page

Sve više žena želi biti u vojsci i policiji, najviše ih ima u vlasti

Sve više žena želi biti u vojsci i policiji, najviše ih ima u vlasti

Postotak žena koje aktivno sudjeluju u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti na svim razinama posljednjih godina u BiH se osjetno povećao i on sada iznosi oko 20 posto. To piše u izvješću koje je napravila Agencija za ravnopravnost spolova, ali je još daleko od zacrtanih zakonskih odredbi koje, prema Izbornom zakonu, nalažu da postotak žena u vlasti mora iznositi oko 40 posto, piše Večernji list BiH.

U najnovijem izvješću Agencije piše kako je nakon općih izbora 2014. godine zastupljenost žena u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH iznosila 23,8 posto. Napominju kako je trend povećanja broja žena u Parlamentarnoj skupštini BiH primjetan, kao i odnos biračkog tijela prema ženama koje su izabrane jer četiri žene koje su bile izabrane 2010. godine ponovno su izabrane 2014. godine.

U sastavu Kolegija u oba doma državnog Parlamenta, koji čine tri člana, trenutačno je žena na mjestu predsjedateljice. U parlamentima entiteta Federacije BiH i Republike Srpske prosjek udjela žena je 19,7 posto, Parlamentu FBiH 21,4, a Narodnoj skupštini RS-a 18 posto. U FBiH broj žena se povećao za više od četiri, dok je zabilježen pad izabranih žena u Narodnoj skupštini RS-a za pet posto u odnosu na prethodni skupštinski saziv iz 2010. godine.

Međutim, nakon održanih lokalnih izbora 2016. godine u Narodnoj skupštini RS-a došlo je do određenih promjena, tako da trenutačno žene zauzimaju 23 posto zastupničkih mjesta. Na razini županija prosjek žena je 18,5 posto s najvećim postotkom izabranih žena u Posavskoj županiji – 23,8 posto, a najmanjim u Hercegbosanskoj županiji – svega četiri posto. Povećao se postotak sudjelovanja žena u institucijama vlasti.

– U sastavu Vijeća ministara BiH su dvije ministrice, u Vladi FBiH je došlo do značajnog porasta broja žena na 25 posto ministrica, dok je u županijskim vladama došlo do smanjenja zastupljenosti žena na ministarskim pozicijama. U Vladi RS-a je 25 posto žena, uključujući premijerku koja vodi Vladu u drugom mandatu.

Na poziciji zamjenika premijera Vlade FBiH je žena – stoji u izvješću Agencije za ravnopravnost spolova BiH. Zanimljiv je podatak da raste zanimanje žena za sudjelovanje u Oružanim, policijskim snagama BiH.
Agencija to ilustrira podatkom da su se 2008. godine na oglas o prijemu u Oružane snage BiH prijavile samo 23, a na oglas iz 2014. godine čak 595 kandidatkinja. Preporuke Ministarstva obrane BiH i međunarodnih konvencija su da se prilikom prijema kandidata u Oružane snage BiH, od ukupnog broja primljenih kandidata, primi 10 posto žena, s tim da se prednost daje najuspješnijim kandidatima i kandidatkinjama u skladu s listom uspješnosti.

– Prema podacima iz 2016. godine, na javni oglas za prijem vojnika u ukupnom broju prijavljenih bilo je 9,9 posto žena. Od ukupnog broja prijavljenih na natječaj za prijem časnika, prijavilo se 20,59 posto žena, a na interni oglas za dočasnike 18,75 posto žena. Vojne akademije upisalo je jedanaest osoba ženskog spola ili 14 posto od ukupnog broja upisanih.

Sudjelovanje žena u policijskim snagama na svim razinama vlasti je 7,5 posto zastupljenosti žena, uglavnom na pozicijama policajki i starijih policajki, mlađih inspektorica, inspektorica i viših inspektorica – stoji i izvješću Agencije za ravnopravnost spolova BiH.

vecernji.ba

OGLASI

Loading