Select Page

U održavanje regionalnih cesta ZHŽ ulaže 1,630.000 KM

U održavanje regionalnih cesta ZHŽ ulaže 1,630.000 KM

Za rekonstrukciju, izgradnju i izvanredno održavanje prometnica u Zapadnohercegovačkoj županiji, koje spadaju pod županijsku ingerenciju, bit će ove godine utrošeno 770.000 konvertibilnih maraka, stoji u odluci o planu i programu održavanja i zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove cesta u 2016. godini usvojenoj na nedavnoj sjednici Vlade ZHŽ-a, piše Večernji list BiH.

Spomenuti iznos će tako biti utrošen na veće radove na kolniku (obnovu i zamjenu asfaltnog sloja, krpanje i ojačanje, popravak kolničke konstrukcije), odvodnju, saniranje odrona, klizišta, kosina…

Zimski uvjeti

Za redovito održavanje cesta planirano je 650.000 konvertibilnih maraka, od čega 450.000 za redovito održavanje u zimskim uvjetima. “Pod redovito održavanje u zimskim uvjetima spada čišćenje snijega, sprečavanje i otklanjanje poledice, informiranje, odvodnja, ali i temeljito redovito održavanje u vremenskom razdoblju od 1. 1. – 15. 3 i 15. 11. – 31. 12. 2016.”, navodi se u spomenutom planu i programu rada za ovu godinu. Ostatak od 200.000 konvertibilnih maraka planira se utrošiti na organizaciju ophodarske službe, čišćenje kolnika, košenje trave i granja, održavanje sustava za odvodnju, održavanje bankina, signalizaciju, popravak udarnih rupa, obnovu kolnika, intervencije nakon nezgoda… 
Inače, iznos koji je planiran za redovito održavanje umanjen je za 100.000 KM u odnosu na godinu ranije, a razlog je manja potreba za određenim vrstama radova. Za obnovu i izradu prometne signalizacije na regionalnim prometnicama na području Zapadnohercegovačke županije u ovoj godini je planirano 130.000 KM, dok su planirana sredstva pričuve 80.000 KM. Kako je navedeno u odluci o planu i programu održavanja i zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove cesta u 2016. godini, ukupno će za održavanje regionalnih prometnica u ZH županiji biti utrošeno 1,630.000 konvertibilnih maraka. Za provedbu ove odluke Javna ustanova Ceste ZHŽ će izraditi operativni plan održavanja cesta za 2016.

Prijašnji dug

U obrazloženju odluke o planu i programu održavanja i zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove cesta u 2016. godini navodi se i kako dio planiranih sredstava koji bi se trebao upotrijebiti za otplatu prijašnjih dugova bivše Uprave za Ceste Zapadnohercegovačke županije nije obuhvaćen ovom odlukom, nego financijskim planom JU Ceste ZHŽ u iznosu od 200.000 KM.

vecernji.ba

OGLASI

Loading