Select Page

UGP: Strukovna zanimanja i tržište rada valja uskladiti

UGP: Strukovna zanimanja i tržište rada valja uskladiti

U četvrtak, 5.3.2015. godine, održana je 10.(27.) sjednica Upravnog odbora Udruge gospodarstvenika Posušje (UGP). Sjednicom je predsjedao predsjednik UO, Marinko Šego, a na sjednici su bili i svi ostali članovi UO, njih osam i tajnik.

Nakon usvajanja Zapisnika i pregleda događanja od prošle sjednice, razmatrao se prijedlog odluke o visini članarine za 2015. godinu i odlučeno je da članarina bude ista kao i prošle godine.

Udruga je pokrenula inicijativu o izradi studije o usklađenosti sustava obrazovanja u Srednjoj strukovnoj školi u Posušju i tržišta rada, jer se već godinama u strukovnu školu upisuju i po dva odjeljenja, između ostalih, i ekonomista, a na službi za zapošljavanje nalazi se njih 175. Koje nove struke bi se trebale uvesti, a koje ukinuti, ove školske godine, odgovor će dati studija. Već sada i bez studije je jasno, da su neka zanimanja iz područja prometa i obrade metala, traženija od ekonomske struke i o tome valja, svakako, voditi računa kod upisa u ovoj i narednim godinama. Članovi UGP-a će dati maksimalnu podršku izradi studije, kako u pogledu dostave potrebnih podataka, tako i aktivnim sudjelovanjem tijekom same izrade studije.

Inicijative, pokrenute prošle godine od strane UGP-a, kao što su pokretanje stečaja u nekim neprivatiziranim poduzećima, granični prijelaz Osoje i još neke, bit će opet upućene prema nadležnim institucijama, jer se u proteklom periodu, po tim pitanjima, nije ništa konkretno uradilo. Zbog toga, kao i zbog nekih drugih aktualnih pitanja, UGP će zatražiti sastanak kod općinskog načelnika i ministra gospodarstva u vladi ŽZH.

UGP

OGLASI

Loading