Select Page

Usklađivanje zakonskog okvira u oblasti građenja

Usklađivanje zakonskog okvira u oblasti građenja

Izaslanstvo Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša ŽZH sudjelovali u raspravi na temu usklađivanja zakonskog okvira u oblasti građenja na nivou Županija i Federacije Bosne i Hercegovine. Uz ministra Širića, sudjelovali su djelatnici Ministarstva Veronika Galić i Nela Zlopaša.

Federalni ministar prostornog uređenja, g. Željko Nedić, i direktor Ekonomskog ureda, USAID Misija u BiH, g. Karl Wurster, otvorili su skup pozdravnim govorom na temu “Aktivnosti na usklađivanju zakonskog okvira u oblasti građenja na nivou Županija i Federacije Bosne i Hercegovine.”

Prezentaciju aktivnosti predstavio je g. Emir Ramadanović, direktor, USAID-ovog Projekta E-uprave. Federalni ministar, g. Željko Nedić, održao je i radni sastanak sa županijskim ministrima na temu Koordinacija aktivnosti na usklađivanju pravnog okvira u oblasti građenja. Uvođenjem E-dozvola ojačati će se suradnja i koordinacija između nadležnih županijskih ministarstava i Federalnog ministarstva prostornog uređenja, te će se poduzeti neophodni koraci kako bi se omogućila implementacija elektronskog sustava za pribavljanja e-dozvola i drugih akata u oblasti građenja, što bi bilo od posebnog značaja za oblast građenja u Federaciji BiH.

Drugi radni dan tema je „Razmatranje daljih aktivnosti o primjeni izmjena i dopuna Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, te donošenja Uredbe o postupku pribavljanja e-dozvola i drugih akata u oblasti građenja.“

OGLASI

Loading