Select Page

Vlada FBIH potiče zapošljavanje u Hercegovini sa 7 milijuna KM

Vlada FBIH potiče zapošljavanje u Hercegovini sa 7 milijuna KM

Zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara BiH i ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda i zamjenik generalnog direktora Razvojne banke Vijeća Europe (CEB) Stephan Sellen potpisali su danas sporazum o grantu u vrijednosti oko 8,6 milijuna eura koji je dio Regionalnog stambenog programa.

Kako je priopćeno, ovim sporazumom osiguran je grant CEB-a od 8.569.651 eura ili 89 posto vrijednosti projekta, a kontribucija BiH je 1.050.720 eura, odnosno 11 posto vrijednosti projekta.

Ministar Bevanda naglasio je da je ovo projekt u kome je angažirano više institucija, a s razine BiH ključnu ulogu ima Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, te Fond za povratak, a uključena su i resorna entitetska ministarstva.

Dodao je da je današnjim potpisivanjem sporazuma za podprojekat ”BiH 4” omogućena obnova 435 obiteljskih kuća za povratak interno raseljenih osoba i izbjeglica iz BiH koji trenutnutno žive u Hrvatskoj, te izgradnja 45 obiteljskih kuća za lokalnu integraciju interno raseljenih osoba u BiH.

”Izgradnja novih objekata bit će u oba entiteta i Brčko distriktu, tako da je projekt pristupačan za sve koji godinama čekaju krov nad glavom. Zbog toga smo zahvalni CEB-u na potpori koju pruža najranjivijim kategorijama društva”, rekao je ministar Bevanda.

Planirano je da se projekt obnove stambenih jedinica iz podprojekta ”BiH 4” okonča u roku od 36 mjeseci.

Zamjenik generalnog direktora CEB-a naglasio je da, osim konkretne pomoći koja se kroz ovaj program pruža izbjeglim i raseljenim osobama, poseban značaj ima duh regionalne suradnje jer se projekt istovremeno provodi u Srbiji i Hrvatskoj.

Potpisivanju ugovora nazočila je ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac, te predstavnici donatora , priopćeno je iz Ministarstva financija i trezora BiH.

Vlada Federacije BiH donijela je danas na sjednici u Sarajevu Odluku o usvajanju Programa utroška s Planom raspodjele sredstava ”Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – financiranje prvog zapošljavanja i samozapošljavanja”, utvrđenih Proračunom FBiH za 2016. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta. Riječ je o ukupnom iznosu od 50.000.000 KM, a sredstva će biti realizirana putem Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Ukupan iznos raspodjeljuje se po županijama, u ovisnosti od broja nezaposlenih osoba i njihovog sudjelovanja u ukupnom broju nezaposlenih u FBiH.

Po tom kriteriju, Unsko-sanskoj županiji pripada 6.115.000 KM, Posavskoj 580.000 KM, Tuzlanskoj 14.065.000 KM, Zeničko-dobojskoj 9.385.000 KM, Bosansko-podrinjskoj 550.000 KM, Srednjebosanskoj 4.360.000 KM, Hercegovačko-neretvanskoj 4.355.000 KM, Zapadnohercegovačkoj 1.445.000 KM, Sarajevskoj 7.965.000 KM, te HBŽ-u 1.180.000 KM.

Potrebno zaposliti mlade osobe

Svrha programa je subvencioniranje poslodavaca za slučaj zapošljavanja nezaposlenih osoba bez radnog iskustva, odnosno radnog staža u zvanju za koje su se obrazovale ili u nivou stručne spreme i subvencioniranje osoba koje se samozapošljavaju.

Sredstva su namijenjena poslodavcima koji zapošljavaju osobe u životnoj dobi od 15 do 30 godina, koje se u evidenciji nadležne službe za zapošljavanje vode kao nezaposlene duže od trideset dana i koje, bez obzira na period, nemaju ukupno evidentiranog staža osiguranja više od jedne godine u zvanju za koju se obrazovala.

Također, sredstva su predviđena i za osobu koja se samozapošljava u životnoj dobi od 18 ili više godina, vodi se u evidenciji nadležnog organa za zapošljavanje kao nezaposlena neprekidno duže od trideset dana i koja bi koristila subvenciju kako bi radila samo za sebe.

Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava bit će objavljen na internetskoj stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje, i u najmanje dva dnevna lista dostupna na cijelom području Federacije BiH, a koji ostaje otvoren do utroška raspoloživih sredstava.

Obrazac zahtjeva za subvenciju će propisati Federalni zavod za zapošljavanje i bit će dostupan na njegovoj internetskoj stranici, te u prostorijama kantonalne službe za zapošljavanje.

Federalni zavod će, u suradnji s županijskim službama za zapošljavanje, provjeravati kvalificiranost poslodavaca i osoba koje se samozapošljavaju, a na osnovu podataka iz prijave, kao i onih koje će biti pribavljane po službenoj dužnosti.

Ministarstvo daje izvještaj Vladi

Na osnovu dostavljenog izvještaja županijske službe za zapošljavanje o ispunjavanju uvjeta za isplatu, Federalni zavod podnosi Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta zahtjev za doznačavanje sredstava iz Proračuna FBiH za 2016. godinu. Nakon doznačavanja sredstava, Federalni zavod će korisnicima sredstava refundirati ugovoreni iznos za protekli mjesec do isteka ugovorene obaveze sufinanciranja.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će dostavljati Vladi FBiH kvartalni izvještaj o napretku u implementaciji, korištenju subvencija i dostignutim ciljevima, na temelju mjesečnih izvještaja Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Kontrolu korištenja subvencija vršit će Porezna uprava FBiH i Federalna uprava za inspekcijske poslove.

Povrat isplaćenih sredstava na ime subvencije zbog neispunjavanja uvjeta od strane poslodavca i osobe koja se samozapošljava, garantira se bianco potpisanom i ovjerenom mjenicom, s naznakom ”bez prosvjeda”, koju su poslodavac, odnosno osoba koja se samozapošljava, dužni dostaviti, zajedno s mjeničnom izjavom – ovlaštenjem za popunjavanje mjenice i bjanko potpisanom i ovjerenim nalogom za plaćanje, prilikom zaključivanja ugovora o sufinanciranju sa Zavodom za zapošljavanje, odnosno kantonalnim službama.

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ”Službenim novinama Federacije BiH”, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

OGLASI

Loading