Select Page

Zakazana 22. sjednica Općinskog vijeća općine Posušje

Zakazana 22. sjednica Općinskog vijeća općine Posušje

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE

OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-02-36/15
Posušje, 18.3.2015. godine

Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08 i 10/10), sazivam 22. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 25.3.2015. godine (srijeda) s početkom u 10:00 sati u općinskoj vijećnici.
Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i r e d

1. Vijećnička pitanja
2. Izvješće o radu Općinskog načelnika općine Posušje za 2014. godinu
3. Program rada Općinskog načelnika općine Posušje za 2015. godinu
4. Izvješće o radu Javnog poduzeća Radio Posušje za 2014. godinu
5. Izvješća o radu javnih ustanova za 2014. godinu:
– Narodna knjižnica Posušje
– Dječji vrtić „Bajka“ Posušje
– „Urbikom“ Posušje
6. Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva za period od 1.1.2014. godine do 31.12.2014. godine
7. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana „Heliodrom“
8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini naknade za rad članova stalnih i privremenih radnih tijela Općinskog vijeća
9. Prijedlog o izmjenama i dopunama Prijedloga mreže osnovnih škola na području
općine Posušje
10. Različito

PREDSJEDNIK
___________________
Ivan Lončar

OGLASI

Loading