Select Page

Zakazana 33. sjednica Općinskog vijeća općine Posušje

Zakazana 33. sjednica Općinskog vijeća općine Posušje

 

Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08 i 10/10), sazivam 33. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 14.4.2016. godine (četvrtak) s početkom u 09:00 sati u općinskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i r e d

1. Vijećnička pitanja
2. Informacije o radu za 2015. godinu:
– Zavoda za zdravstveno osiguranje, područni ured Posušje
– Porezne uprave, ispostava Posušje
3. Izvješće o ostvarenju Programa rada Općinskog vijeća općine Posušje za 2015. godinu
4. Izvješće o radu Općinskog načelnika općine Posušje za 2015. godinu
5. Program rada Općinskog načelnika općine Posušje za 2016. godinu
6. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa aktivnosti na pripremi, izradi i donošenju Prostornog plana općine Posušje
7. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana „Vinjanski dom“
8. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana „MELJAKUŠA II“ (trafostanica 110 kV)
9. Prijedlog odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana „OSOJE“ (Tolića Brijeg)
10. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana „GRADAC“ (Glavica)
11. Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana „GORNJI JUKIĆI“
12. Prijedlog Zaključka o osnivanju Povjerenstva za provjeru Odluke o usvajanju izmjene regulacijskog plana naselja Posušje
13. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina – zemljišta
14. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju uvjeta i kriterija za konačna imenovanja na pozicije u regulirana tijela općine Posušje
15. Izvješće o radu Općinskog izbornog povjerenstva Posušje za 2015. godinu
16. Različito
PREDSJEDNIK
___________________
Ivan Lončar

opcina-posusje.ba

OGLASI

Loading