Select Page

Vlada ŽZH izdvojila sredstva za nabavu udžbenika i prijevoz učenika

Vlada ŽZH izdvojila sredstva za nabavu udžbenika i prijevoz učenika

U petak, 19. svibnja 2023. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Predraga Čovića, u Širokom Brijegu je održana 7. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Izdvojena su sredstva za objekte vodnog gospodarstva, zaštitu okoliša, nabavu udžbenika, sufinanciranje prijevoza učenika.

Vlada je donijela Odluku o izdvajanju sredstava jedinicama lokalne samouprave s pozicije „Tekući prijenosi za objekte vodnog gospodarstva“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu, kojom se odobrava izdvajanje sredstava jedinicama lokalne samouprave u iznosu od 200.000,00 KM, a raspoređuju se kako slijedi:

Grad Široki Brijeg za izvođenje radova na izgradnji crpne stanice Knešpolje – 50.000,00 KMGrad Ljubuški za izgradnju vodovoda u naseljenom mjestu Studenci – 50.000,00 KM, Općina Posušje za izgradnju vodovoda Rakitno – sekundarna distributivna mreža na području MZ Sutina – 50.000,00 KM te Općina Grude za sanaciju i rekonstrukciju dijela vodo zahvata Grudsko vrilo – 50.000,00 KM;

Odluku o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za zaštitu okoliša“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu u iznosu od 900.000,00 KMCiljevi Programa su: sufinanciranje projekata zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, smanjenje troškova za energiju javnih objekata/zgrada i troškova javne rasvjete, potpora za realizaciju drugih projekata zaštite okoliša sufinanciranja iz drugih izvora, realizacija projekata upravljanja otpadom i odvojenog prikupljanja komunalnog otpada, potpora javnim komunalnim i vodovodnim poduzećima i gospodarskim društvima koja posjeduju dozvolu za upravljanje otpadom u svrhu sufinanciranja nabavke komunalne opreme, podizanje svijesti javnosti kroz edukacijske aktivnosti udruga građana, realizacija interventnih i žurnih aktivnosti koje prijete okolišu i zdravlju ljudi na prostoru Županije Zapadnohercegovačke.

Proračunska sredstva raspodjeljuju se prema Programu kako slijedi: sufinanciranje projekata koji su kandidirani iz drugih izvora (Fond za zaštitu okoliša FBiH, Federalnog ministarstva prostornog uređenja, UNDP-a, jedinica lokalne samouprave i drugih investitora) u iznosu od 480.000,00 KM; sufinanciranje troškova nabavke komunalne opreme u iznosu od 150.000,00 KM; sufinanciranje projekata sanacije divljih deponija u Županiji Zapadnohercegovačkoj u iznosu od 70.000,00 KM; sufinanciranje razvoja sustava gospodarenja zaštićenim područjima u iznosu od 60.000,00 KM; izrada projektne dokumentacije u svrhu realizacije projekata zaštite okoliša i nadzor nad istim u iznosu od 50.000,00 KM te interventna sredstva za zaštitu okoliša u iznosu od 90.000,00 KM;

Odluku o odobravanju isplate sredstava Hospiciju Doma zdravlja Ljubuški utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu u iznosu od 150.000,00 KM za potporu rada Hospicija, koji pruža uslugu medicinske skrbi o osobama u terminalnim stadijima oboljenja, većinom onkološkim bolesnicima.

Odluku o korištenju sredstava „Kapitalni izdaci – nabava udžbenika“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu. Sredstva u iznosu od 150.000,00 KM koristit će se za nabavu radnih materijala za učenike 1. razreda osnovne škole te nedostajućih udžbenika za učenike od 2. do 9. razreda osnovne škole na području Županije Zapadnohercegovačke.

Za provođenje postupka javne nabave udžbenika i drugih potrebnih nastavnih sredstava zadužuje se Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke u skladu sa Zakonom o javnim nabavama;

Odluku o odobravanju isplate sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu gradovima i općinama u Županiji Zapadnohercegovačkoj za sufinanciranje prijevoza učenika, kojom se odobrava isplata sredstava u iznosu od 1.500.000,00 KM kako slijedi:

• Gradu Široki Brijeg 507.750.00 KM ili 33,85%
• Gradu Ljubuški 383.400,00 KM ili 25,56%
• Općini Posušje 339.600,00 KM ili 22,64%
• Općini Grude 269.250,00 KM ili 17,95%.

Kriterij raspodjele sredstava gradovima i općinama u Županiji Zapadnohercegovačkoj za sufinanciranje prijevoza učenika je broj upisanih redovitih učenika u javne osnovne i srednje škole u školskoj 2022/2023 godini, osim glazbenih škola.

Grad Široki Brijeg ima upisanih 3566 redovitih učenika, Grad Ljubuški 2692 učenika, Općina Posušje 2385 učenika, dok Općina Grude ima 1891 redovitih učenika osnovnih i srednjih škola.

OGLASI

Loading