Select Page

Zašto vozačka dozvola košta 60, a osobna iskaznica 18 KM?

Zašto vozačka dozvola košta 60, a osobna iskaznica 18 KM?

Na upit nekoliko naših čitatelja, a i zbog našega osobnog interesa, o razlici cijene osobne iskaznice i vozačke dozvole, koje izgledaju skoro pa identično, potražili smo odgovor u Agenciji za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA).

Iz odgovora Agencije izdvajamo dio teksta koji objašnjava tu razliku:

Cijene osobne karte i vozačke dozvole definirane su Pravilnikom o cijeni osobnih dokumenata, objavljen u „Službenom glasniku BiH“, broj 100/12, koje je donijelo Vijeće ministara BiH u studenom 2012. godine, a primjenjuje se od 1. ožujka 2013. godine.

Cijena osobnih dokumenata se formira tako što se naprave realni troškovi za 10 godina za sve osobne dokumente zajedno (osobna iskaznica, vozačka dozvola i putna isprava), uključujući sve troškove koji nastaju na razini nadležnih MUP-ova i IDDEEA-e.

Ovi dokumenti za punoljetne građane zajedno koštaju 128 KM (osobna iskaznica 18, vozačka dozvola 60 i putna isprava 50 KM). Ovo je minimalna cijena koja je mogla biti ponuđena za ove dokumente s tim da osobna iskaznica košta najmanje jer je to zakonska obaveza svakoga punoljetnog građanina pa se prilikom formiranja cijena vodilo računa o tome da ona najmanje košta kako bi bila svima dostupna.

U troškove održavanja sistema osobnih dokumenata ulaze troškovi održavanja mreže za prijenos podataka, administriranja središnjih evidencija, personalizacije te nabavke samih obrazaca dokumenata. Osim toga, Bosna i Hercegovina se u postupku pregovora za bezvizni režim obavezala da će kontinuirano vršiti unaprijeđenje sistema osobnih dokumenata kako bi se održao bezvizni režim. To je jedan od razloga zbog čega su u BiH 2009. godine uvedene biometrijske putne isprave, a 2013. godine biometrijske osobne iskaznice i vozačke dozvole s dodatnim sigurnosnim elementima.

Realno je da novi osobni dokumenti koštaju više jer su sami obrasci ovih dokumenata skuplji, a i način personalizacije ovih visokosofisticiranih dokumenata je znatno skuplji i kompliciraniji. Također, napominjemo da je rok važenja putne isprave za punoljetne građane (koja je dio ovog paketa osobnih dokumenata) u kolovozu 2013. godine produžen s 5 na 10 godina. Dakle, kako bismo zadržali sadašnju razinu i, uspostavili optimalan razvoj koji traže i procjenjuju zemlje EU i zadržali bezvizni režim potrebno je da se sistem pokaže održivim, a održavanje sistema je jako skupo.

Ranije je osobna iskaznica koštala 10 KM, a vozačka dozvola 40 KM i ovo je bilo definirano Pravilnikom o cijeni ličnih dokumenata koje je donijelo Ministarstvo civilnih poslova BiH u martu 2009. godine, a isti je objavljen u „Službenom glasniku“ BiH, broj 35/09.

Kako smo odgovor dobili gotovo promptono, zahvaljujemo gospođi Amili Opardija iz Agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH!

tomislavcity

OGLASI

Loading