Select Page

Županiji Zapadnohercegovačkoj milijun maraka od Vlade FBiH

Županiji Zapadnohercegovačkoj milijun maraka od Vlade FBiH

Vlada Federacije BiH u ponedjeljak je na sjednici u Sarajevu utvrdila novi Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna FBiH za 2017. godinu i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna FBiH za 2017. godinu po žurnoj proceduri, jer se ne radi o složenom i opsežnom zakonu.

Novopredloženi Rebalans, i na prihodovnoj i rashodovnoj strani, iznosi 2.697,426.725 KM, i uvećan je za 4,5 milijuna KM u odnosu na Prijedlog utvrđen na 126. sjednici od 3. studenoga 2017. godine, koji će biti povučen iz parlamentarne procedure.

Ova sredstva bit će raspodijeljena općinama prema utvrđenim kriterijima i na osnovu odluka Federalne vlade, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Transferi županijama, gradovima i općinama 12.000.000 KM

Vlada FBiH danas je donijela Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Federacije BiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu financija s pozicije “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima” i za financijsku pomoć proračunima županija odobrila 9,000.000 KM.

Od ukupnoga iznosa, a na osnovu Odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava od 10. listopada 2017. godine, Bosanskopodrinjskoj županiji bit će raspoređeno 2,440.000 KM, Unsko-sanskoj 1,440.000 KM, Tuzlanskoj 740.000 KM, Zeničko-dobojskoj 840.000 KM i Srednjobosanskoj županiji 540.000 KM. Po 1,000.000 KM bit će raspoređeno Hercegbosanskoj Županiji te Posavskoj i Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Korisnici su zaduženi sredstva utrošiti u skladu s principima i načelima restriktivne proračunske politike koju provodi Vlada Federacije BiH, a koja se, između ostaloga, odnosi na ograničenje rasta troškova plaća i naknada za zaposlene, te smanjenje ukupne javne potrošnje.

Federalna vlada donijela je i Odluku o raspodjeli sredstava tekućih transfera kojom je, na osnovu iskazanih potreba i zahtjeva, utvrđena raspodjela sredstava za gradove i općine u iznosu od 2,000.000 KM na ime dodjele financijske pomoći, te financiranja projekata od značaja za razvoj općina. Korisnike, kojima se sredstva dodjeljuju u svrhu sufinanciranja projekata od značaja za općinu, Vlada je zadužila da izvještaj o namjenskom utrošku sredstava dostave Federalnom ministarstvu financija najkasnije do 30. lipnja 2018. godine.

Danas je donesena i Odluka o raspodjeli sredstava tekućih transfera drugim razinama vlasti, kojom je Općini Vareš dodijeljeno 1,000.000 KM financijske pomoći. I ovaj korisnik zadužen je sredstva trošiti u skladu s principima restriktivne proračunske politike.

(Fena)

OGLASI

Loading