Select Page

ŽZH: Do 2.100 KM kazna trgovcu koji proda duhan i alkohol maloljetniku

ŽZH: Do 2.100 KM kazna trgovcu koji proda duhan i alkohol maloljetniku

Svatko tko planira otvoriti ili zatvoriti trgovačku radnju u Županiji Zapadnohercegovačkoj odsad je dužan dostaviti dokaze da nema neizmirenih obveza prema javnim prihodima, utvrđeno je novim Zakonom o trgovini koji je Vlada Županije Zapadnohercegovačke usvojila na svojoj posljednjoj sjednici.

Jedan od razloga za donošenje novog zakona je činjenica da važećim federalnim Zakonom o unutarnjoj trgovini to nije predviđeno ni prilikom otvaranja ni prilikom zatvaranja trgovačkih radnji, što je dovodilo do različite primjene zakona u općinskim službama za gospodarstvo u ŽZH. Također, novim županijskim zakonom riješene su nelogičnosti kada su u pitanju novčane kazne. Primjerice, ranije je istu kaznu plaćao i onaj trgovac koji trgovačke knjige ne vodi nikako, kao i onaj koji ih nije vodio ažurno.

Isti iznos kazne je bio i za one trgovce koji nisu imali istaknute cijene kao i za one koji nikako nisu vodili trgovačke knjige. Prema novom Zakonu o trgovini ŽZH, novčanom kaznom u iznosu od 1.500 do 4.500 konvertibilnih maraka bit će kažnjen onaj tko obavlja trgovinu bez registracije ili odobrenja mjerodavnog tijela, onaj tko podnese netočnu pismenu izjavu da prodajni objekt ispunjava propisane uvjete.

Ista kazna predviđena je i za one koji ne vode trgovačku knjigu ili pak prodaju robu koja ne ispunjava propisane standarde i uvjete kakvoće propisane zakonom. Novčanom kaznom od 1.000 do 3.000 KM bit će kažnjen svatko tko započne s radom u prodajnom objektu, a mjerodavnom tijelu ne podnese obavijest o datumu početka rada, kao i onaj tko na tržnici na malo prodaje robu koja ne spada u domenu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Trgovac, odnosno osoba koja obavlja trgovinu na veliko bez izdavanja pisane fakture, kao i onaj tko trgovinu na veliko u tranzitu obavlja robama čiji promet u tranzitu nije dopušten, platit će kaznu od 700 do 2.100 KM. Ista visina kazne predviđena je i za one trgovce koji prostoriju namijenjenu trgovačkoj djelatnosti ne odvoje od prostorije u kojoj obavljaju neke druge djelatnosti, te onima koji prodaju alkoholna pića, duhan i duhanske prerađevine osobama mlađim od 18 godina.

Kažnjeni će biti i oni trgovci koji ne budu imali na vidnom mjestu istaknutu oznaku o zabrani prodaje alkoholnih pića i duhana i duhnskih prerađevina maloljetnicima, i to kaznom od 500 do 1.500 KM. Kako bi izbjegao kaznu, trgovac mora tijekom radnog vremena u objektu gdje se vrši prodaja robe i usluga držati trgovačku knjigu, te ne smije bez odobrenja mjerodavnog tijela promijeniti poslovno sjedište, što dosada nije bilo zakonski regulirano.

(Večernji list)

OGLASI

Loading