Select Page

27. prosinca sveti Ivan – tko je bio Isusov ljubljeni učenik i apostol Božje ljubavi?

27. prosinca sveti Ivan – tko je bio Isusov ljubljeni učenik i apostol Božje ljubavi?

Njegovo evanđelje, napisano je za kršćane koji su potekli iz poganstva. U njima želi utvrditi vjeru u mesijanstvo i božanstvo Isusa Krista. Osim Evanđelja napisao je tri poslanice i Otkrivenje. Sve njegove knjige pune su najdublje teologije.

Ivanove poslanice mogu se nazvati, a posebno prva, poslanicama ljubavi, jer u njima dolazi 31 puta glagol „ljubiti“ te 21 puta imenica „ljubav“. On nam je u njima dao i najdivniju definiciju Boga: „Bog je ljubav!“. Otkrivenje je proročka knjiga, o konačnoj pobjedi Isusa Krista.

Sveti Ivan Evanđelist (etim., na hebrejskom יוחנן Johanan, “Gospodin je milostiv”), (Betsaida u Galileji, početkom I. st. – Patmos, 101 g.) apostol i evanđelist, svetac Rimokatoličke Crkve, pisac Evanđelja po Ivanu, Prve, Druge i Treće Ivanove poslanice te knjige Otkrivenja.

Jedan od “stupova” Jeruzalemske Crkve, prve kršćanske zajednice. Poznat je i kao Isusov ljubljeni učenik (Iv 13,23 i Iv 21,7).

Porijeklom Židov iz Galileje. Roditelji su mu bili Zebedej i sveta Saloma, a brat sveti Jakov Stariji.

Prvotno je s obitelji bio ribar na Galilejskom moru pa učenik i suradnik sv. Ivana Krstitelja. Prvi je sa sv. Andrijom pošao za Kristom. Nalazi se, uz Petra i Jakova Starijega, svoga brata, u užoj skupini učenika, koju Isus u određenim okolnostima uzima sa sobom, u čemu se očituje Učiteljev prisniji odnos s njima.

Zajedno je s Petrom i Jakovom kada Isus, u Kafarnaumu, ulazi u Petrovu kuću kako bi mu ozdravio punicu (Mk 1,29); s ostalom dvojicom slijedi Krista u kuću nadglednika sinagoge Jaira, čija je kći vraćena u život (Mk 5,37); slijedi ga dok se uspinje na goru Tabor gdje će svjedočiti Preobraženju Gospodnjem (Mk 9,2); uz njega je na Maslinskoj gori kad izgovara besjedu o svršetku grada i svijeta (Mk 13,3); blizu mu je kad se u Getsemanskom vrtu povlači kako bi uputio molitvu Ocu prije muke (Mk 14,33).

Prvog dana Pashe zajedno s Petrom, s kojim je uvijek gajio najdublje prijateljstvo, po Isusovom zahtjevu priprema i posljednju večeru (Lk 22,8). Unatoč opasnosti, najveću vjernost i hrabrost pokazao je kada je ostao, kao jedini od apostola, podno križa na Kalvariji (Iv. 19:25). Tada mu je Isus povjerio svoju Majku da se za nju brine (Iv 19,26).

Nakon uskrsnuća, ponovno nalazimo Zebedejeve sinove, zajedno s Petrom i ostalima, u bezuspješnom noćnom ribolovu, nakon kojega, zahvatom Uskrsloga, dolaze do čudesnog ulova. Tada je upravo Ivan, učenik kojeg je Isus ljubio, taj koji prvi prepoznaje Gospodina i to kaže Petru (Iv 21,7).

Ivan i Petar pojavljuju se zajedno kada su na prvu Pedesetnicu, puni Duha Svetoga propovijedali mnoštvu te ga krstili (Dj 2) ili kada čine prvo čudo ozdravljenja nakon Isusovog uzašašća ozdravivši čovjeka koji bijaše hrom više od četrdeset godina (Dj 3), a što ih je dovelo pred židovsko vijeće pred kojim su neustrašivo govorili o Isusu kao Kristu, unatoč prijetnjama koje su im ovi upućivali (Dj 4). Nakon obraćenja Samarije poslaše tamo Petra i Ivana pa se pomoliše za njih da bi primili Duha Svetoga (Dj 8, 14-16)

Od tada pa do zadnje trećine I. st. gotovo apsolutna tišina obavija život sv. Ivana i od strane tradicije i od strane pisma. Znamo da je bio prisutan Apostolskom koncilu u Jeruzalemu, oko 50. g., gdje se uz Petra i Jakova Mlađega ubraja među stupove prve Crkve (Gal 2,9).

Smatra se da je Ivan bio najmlađi od dvanaet Isusovih izabranika te da ih je sve nadživio. Doživio je duboku starost te bijaše jedini od apostola koji nije prošao kroz mučeničku smrt. Umro je oko 101 g. za vrijeme treće godine vladavine cara Trajana u Efezu.

Njegovo evanđelje, napisano je za kršćane koji su potekli iz poganstva. U njima želi utvrditi vjeru u mesijanstvo i božanstvo Isusa Krista. Osim Evanđelja napisao je tri poslanice i Otkrivenje. Sve njegove knjige pune su najdublje teologije.

Ivanove poslanice mogu se nazvati, a posebno prva, poslanicama ljubavi, jer u njima dolazi 31 puta glagol „ljubiti“ te 21 puta imenica „ljubav“. On nam je u njima dao i najdivniju definiciju Boga: „Bog je ljubav!“ Otkrivenje je proročka knjiga, o konačnoj pobjedi Isusa Krista.

Simbol sv. Ivana je orao. Zaštitnik je teologa, pisaca, knjižnjičara, izdavača knjiga i novina, skladatelja, slikara, prijateljstva, Male Azije i mnogih biskupija i župa u raznim dijelovima svijeta.

narod.hr

OGLASI

Loading