Select Page

Do travnja 2018. godine zabranjen promet trupaca u FBiH

Do travnja 2018. godine zabranjen promet trupaca u FBiH

Vlada FBiH je donijela Odluku o privremenoj mjeri zabrane prometa trupaca radi zaštite potreba gospodarstva u Federaciji BiH do 4.4.2018. godine. Pravnim i fizičkim osobama je zabranjeno da prometuju trupcima (osim trupaca crnog bora) izvan područja FBiH. Izuzetno, pravne i fizičke osobe koje, na dan stupanja na snagu ove odluke, imaju zaključene ugovore o prodaji trupaca izvan područja FBiH, mogu vršiti promet do ispunjenja ugovornih obveza. U obrazloženju je navedeno da je Odluka u skladu sa zaključkom Federalne vlade od 24.10.2017. godine.

Tada su federalna ministarstva trgovine i poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zadužena da pripreme Prijedlog odluke o privremenoj mjeri za promet trupaca. Zbog nestašice dobara neophodnih za potrebe privrede u Federaciji BiH i stalne potražnje za kvalitetnom sirovinom u dovoljnim količinama za privredne subjekte u drvnoj industriji Federacije BiH, nametnula se potreba da Vlada Federacije BiH uredi ovo tržište i u okviru zakonskih ovlaštenja donese privremene mjere kako bi bili obezbijeđeni šumski drvni sortimenti u potrebnim količinama za domaća poduzeća s visokim stepenom finalizacije gotovih proizvoda.

Analiza načina uređenja prometa trupaca u Republici Srpskoj i susjednim državama iziskuje donošenje mjera u Federaciji BiH koje bi pratile stanje u regiji, s ciljem dugoročnog obezbjeđenja veće količine kvalitetnih sirovina drveta za potrebe domaćih drvopreradivača, što bi za rezultat trebalo imati nova radna mjesta, veći prihod i značajno veću količinu i vrijednost izvezenih proizvoda drvopreradivačke industrije. Kako je Vlada drugog entiteta već donijela odluku o privremenoj mjeri za promet trupaca 14.9.2017. godine i propisala privremenu mjeru zabrane prometa za period od šest mjeseci izvan teritorije Republike Srpske radi zaštite potreba privrede, Vlada FBiH je donijela odluku čiji je rok primjene usklađen s rokom važenja odluke u RS-u.

abcportal.info

OGLASI

Loading