Select Page

Fra Ljubo Krasić proslavio 50 obljetnicu svoga svećeništva

Fra Ljubo Krasić proslavio 50 obljetnicu svoga svećeništva

U crkvi sv. Ilije u Masnoj Luci 24.kolovoza 2014.godine fra Ljubo Krasić proslavio je 50 obljetnicu svoga svećeništva – zlatnu misu. Svečano misno slavlje predvodio je fra Ljubo uz koncelebraciju 17 svećenika.

Ovo je ujedno i prva zlatna misa koja se slavi u crkvi sv. Ilije u Masnoj Luci, misno slavlje bilo je posebno za sve i uistinu emotivno. Na svečanom misnom slavlju koje fra Ljubo slavi u svojoj 76-oj godini života sudjelovalo je mnoštvo vjernika, braća franjevci, obitelj i prijatelji.

Svećeničke sakramente fra Ljubo primio je 2. kolovoza 1964. na Širokom Brijegu, danas je nakon 50 godina tu na Blidinju, kako on naziva rajem na zemlji. Svoj život stavio je u službu Kristovu te je uvijek bio uz svoj hrvatski narod od Švicarske, Kanade, SAD-a, Hrvatske pa sve do BiH

Riječi zahvale fra Ljubo je uputio braći franjevcima, svima koji su bili uz njega, a posebno svojim pokojnim roditeljima, bratu fra Petru i svojoj obitelji. Misno slavlje pjevanjem su zajedno sa vjernicima uveličale časne sestre, a za kraj po želji fra Petra pjevala se pjesma Rajska djevo kraljice Hrvata. Zlatnomisničko slavlje nastavilo se svečanim objedom u restoranu “Staza” na skijalištu.

Fra Ljubo Krasić – kratki životopis

Rođen je 18. ožujka 1938. u Čitluku u Hercegovini. Franjevačku gimnaziju pohađao je u Visokom, a studij filozofije i teologije u Sarajevu, Zagrebu i Rimu. U Franjevački red stupio je god. 1957. u Kraljevoj Sutjesci u Bosni. Za svećenika je zaređen 2. kolovoza 1964. na Širokom Brijegu. Nakon ređenja godinu dana je proveo u župi na Širokom Brijegu. Onda je otišao u Švicarsku i tu organizirao Hrvatsku misiju i tu ostao četiri godine (1967.-1971.). Potom fra Ljubo odlazi na studij moralne teologije na sveučilištu Alphonsianum u Rimu (1971.-1974.). U SAD dolazi 1974. godine. Iste godine je imenovan pomoćnim župnikom u župi sv. Ćirila i Metoda u New Yorku. Sljedeće, 1975., fra Ljubo je imenovan direktorom Hrvatskog etničkog instituta. Već 1976. godine vraća se u Mostar na godinu dana i tu radi sa studentima.

Od 1977. do 1980. ponovno je direktor spomenutog Instituta te u isto vrijeme pomaže na župi Sv. Jeronima u Chicagu. Sljedećih sedam godina (1980.-1987.) fra Ljubo je proveo kao župnik župe sv. Marka u Sudburyju. Tu je sa župljanima kupio i preuredio crkvu sa župnom kućom i dvoranom. Nakon Sudburyja je imenovan upraviteljem Hrvatskog centra u Norvalu (1987.-1995.). Od godine 1995. ponovno je direktor Hrvatskoga etničkog instituta u Chicagu te urednik Hrvatskog kalendara. Fra Ljubo je pisac knjige Die Schulung der Kinder verschiedener Nationalitäten aus Jugoslawien in den europäischen Ländern te koautor knjiga: Hrvatski jezik I i II, Croatians in the Sudbury Centennial i Ilustrirani rječnik za djecu: hrvatski-engleski-njemački-francuski. Posebice su vrijedna fra Ljubina izdanja Hrvatskog kalendara 1997. do 2005. godine, u kojima su obrađene hrvatske župe u Americi i Kanadi. Fra Ljubo je i jedan od suosnivača HIŠAK-a (Hrvatske izvandomovinske škole Amerike i Kanade).

Blidinje.NET

OGLASI

Loading