Select Page

MINISTARSTVO OBRANE BIH – JAVNI NATJEČAJ ZA ŠKOLOVANJE KADETA

MINISTARSTVO OBRANE BIH – JAVNI NATJEČAJ ZA ŠKOLOVANJE KADETA

J A V N I N A T J E Č A J

za školovanje kadeta na Kraljevskoj vojnoj akademiji Sandhurst u Velikoj Britaniji, za školsku 2018./2019. godinu I PREDMET NATJEČAJA Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine raspisuje javni natječaj za školovanje jednog (1) kadeta na Kraljevskoj vojnoj akademiji Sandhurst, Velika Britanija, za školsku 2018./2019. godinu.

II UVJETI NATJEČAJA

1. Opći uvjeti su propisani člankom 9. Zakona o službi u Oružanim snagama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 88/05, 53/07, 59/09, 74/10 i 42/12): a) da je državljanin Bosne i Hercegovine, b) da je zdravstveno sposoban za službu u Oružanim snagama BiH, c) da nije osuđivan na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, d) da nije prethodno otpušten iz državne službe ili pravne osobe zbog povrede službene dužnosti u posljednje tri godine, e) da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, f) da mu pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljanje određenih djelatnosti, odnosno dužnosti za vrijeme trajanja takve zabrane, g) da ima odgovarajuću stručnu spremu potrebnu za obavljanje određene dužnosti (uvjet koji će biti ispunjen po završetku vojne akademije). 2. Posebni uvjeti: a) završen fakultet (kandidati/kinje sa boljim uspjehom na fakultetu će imati prednost ukoliko više kandidata/kinja bude imalo jednak ukupan broj bodova), b) da nije stariji/a od 24 godine na dan 01.01.2018. godine, c) znanje engleskog jezika (na provjeri poznavanja engleskog jezika da postigne minimalno 80 bodova na testu ALCPT), d) poznavanje rada na računaru (Word, Excel, Power Point, Internet). e) fizička spremnost: – kandidati/kinje moraju imati dobru fizičku spremnost, koja će biti provjerena kroz sljedeće discipline:

1. Trčanje na 2400 m: – norma za muškarce je 10 minuta i 30 sekundi, – norma za žene je 12 minuta i 45 sekunde,

2. Trbušnjaci u trajanja od 2 minuta: – muškarci minimum 50 ponavljanja, – žene minimum 50 ponavljanja,

3. Slekovi u trajanja od 2 minuta: – muškarci minimum 44 ponavljanja, – žene minimum 21 ponavljanja.

Napomena: Kandidati/kinje prijavljeni na Javni natječaj proći će test fizičke spremnosti, test općeg znanja, test engleskog jezika i intervju. Dodatni test poznavanja engleskog jezika će izvršiti i Ured vojnog izaslanika Velike Britanije u BiH. Sigurnosnu provjeru za svakog uspješnog kandidata/kinju izvršit će nadležni sektor Ministarstva obrane BiH, a zdravstveni pregled kandidata/kinja koji uspješno prođu testiranje će obaviti nadležna ustanova u organizaciji MO BiH. Rangiranje kandidata/kinja vršit će se na temelju kriterija koje će odobriti Ministrica obrane Bosne i Hercegovine i s kojima će biti upoznati kandidati/kinje koji budu pozvani na testiranja i provjere.

Detalji natječaja:

http://mod.gov.ba/afoto2016/201217HnatjecajVB.pdf

OGLASI

Dan otvorenih vrata Frame

U subotu 8. lipnja 2024., u vremenu od 16.00 do 19.00 sati u vjeronaučnom centru, naša frama...

Loading