Select Page

Najprije popisivanje svih plantaža smilja, pa brendiranje hektara

Najprije popisivanje svih plantaža smilja, pa brendiranje hektara

Galopirajući rast proizvođača i prerađivača smilja na prostoru BiH bio je i povod da se pri Gospodarskoj komori Federacije BiH utemelji Grupacija koja će štititi i skrbiti o interesima tvrtki i pojedinaca koji se bave ovom djelatnošću. Na predstojećem sastanku ova Grupacija će izraditi jedinstvenu informatizaciju preko koje će svi proizvođači i prerađivači imati sve potrebne informacije.
Grupacija proizvođača i prerađivača smilja napravit će statističke podatke o količinama postojećih nasada, kao i nasada u pripremi kako bi imali plansku proizvodnju u odnosu na kapacitete za preradu. Napravit će se i popis destilerija, a pokrenut će se i postupak brendiranja i zaštite cijene eteričnog ulja od smilja, ali i zaštitu otkupne cijene svježe mase biljke.

Ovim se prvi put planski i organizirano pristupa prema ovoj djelatnosti od koje proizvođači, čiji je najveći broj koncentriran u Hercegovini, očekuju velike financijske efekte.

Procjene Vanjskotrgovinske komore BiH su da je u posljednjih godinu dana zasađeno oko 1000 hektara novih plantaža smilja. Ako se tome doda da je 80 posto podignutih nasada nastalo kultivacijom do tada neobradivih brdskih i kamenitih područja Hercegovine, dolazi se do zaključka da ovaj trend ima višestruku financijsku i općedruštvenu korist. Posebno u stvaranju novih obradivih površina i otvaranju velikog broja novih radnih mjesta. Ako se sve navedeno stavi u kontekst najvećih svjetskih proizvođača eteričnih ulja, gdje službeno Korzika drži primat, a procjene su da raspolaže s 250 hektara, dolazi se do zaključka da bi se BiH trebala pozicionirati na sami vrh proizvođača eteričnog ulja od smilja u skoroj budućnosti.

abcportal.info

OGLASI

Loading