Select Page

Održana 24. sjednica Općinskog vijeća

Održana 24. sjednica Općinskog vijeća

Jučer je u općinskoj vijećnici održana 24. po redu sjednica Općinskog vijeća općine Posušje. Na samom početku, zbog imenovanja Zvonimira Širića  za ministra prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša ŽZH i njegove ostavke na mjestu vijećnika, kao nova vijećnica s liste HDZ-a BiH predstavljena je Milana Mikulić, koja je položila svečanu zakletvu.

      Na Dnevnom redu našla se 31 točka, a sjednica je započela razmatranjem godišnjih izvješća Porezne ispostave Posušje i Zavoda za zdravstveno osiguranje ŽZH, Područnog ureda Posušje. Potom su ravnatelji javnih ustanova Centra za socijalni rad Posušje, Gradske knjižnice fra Petra Bakule, Dječjeg vrtića „Bajka“ i „Urbikoma“ također podnijeli izvješća za 2022. koja su i usvojena. Za istaknuti je izlaganje Ivana Pavkovića, ravnatelja Centra za socijalni rad koji je u iscrpnom izvješću naveo podatak kako se na novčane pomoći, u što spadaju i pronatalitetne mjere, u prošloj godini za korisnike u općini Posušje izdvojilo preko 3 milijuna konvertibilnih maraka, dok je projekcija za 2023. gotovo udvostručenje ovog iznosa.

      U nastavku su vijećnici usvojili Izvješće o izvršenju Plana prihoda i Programa radova komunalnog gospodarstva za 2022. godinu te Prijedlog Plana prihoda i Programa radova komunalnog gospodarstva za 2023. godinu, kao i godišnje Izvješće Radio Posušja te Športskog saveza općine Posušje. Također, usvojeno je Izvješće o izvršenju Proračuna općine Posušje za 2022. godinu i Prijedlog Odluke o davanju ovlasti Općinskom načelniku općine Posušje za potpisivanje ugovora o kreditnom zaduženju.

Zbog već navedenog razloga, g. Širić je razriješen i s mjesta predsjednika Povjerenstva za izbor i imenovanja, a na ovo mjesto, nakon iznesenog prijedloga i glasovanja vijećnika, imenovan je vijećnik Mario Knezović. Također, na osobni zahtjev s mjesta predsjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Bajka“ Posušje razriješena je Zdravka Pišković, a na ovu poziciju nakon glasovanja vijećnika imenovana je Ljubica Vranjković, dosadašnja članica UO DV „Bajka“. Također za privremenu  članicu ovog tijela imenovana je Anamarija Kovač.

      U drugom dijelu sjednice usvojene su i sljedeće točke iz područja urbanizma, katastra i imovinsko-pravnih odnosa:

  – Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju regionalne ceste R-420 Posušje- Zavelim-Aržano, dionica Dubrave-granica Županije

      – Prijedlozi Odluka o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom

      – Prijedlozi Odluka o zamjeni nekretnina-zemljišta

      – Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti „Urbikomu“ Posušje i ovlasti Općinskom načelniku općine Posušje

      – Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva

      – Prijedlog Zaključka o davanju ovlasti Općinskom načelniku općine Posušje

      – Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana POSUŠJE (Šegina  ograda)

      – Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana ČITLUK (Ramljaci)

      – Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana OSOJE (Kovači-Talići)

      – Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana RASTOVAČA (Čuture-Penavušići)

      – Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana ČITLUK (Biške)

      – Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana MOKRI DOLAC (zapadni dio)

      – Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana POSUŠJE (križanje ulica kneza Branimira i bana Ivana Mažuranića)

      – Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana BAGE -BAGINA DOLA

      – Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana OŠTRC (Put za vjetropark  „Oštrc“)

      – Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana POSUŠJE (Ulica Bartola Kašića)

      – Prijedlog Odluke o pristupanju izradi plana BATIN (Ćesića Draga – Mesijavac)

      – Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana RIČINA (most na Ričini)

      – Prijedlog Odluke o pristupanju izradi plana POSUŠJE (Zlopaše, proširenje nekategoriziranog puta Krčevine)

      Sjednica je zaključena vijećničkim pitanjima, primjedbama i prijedlozima.

OGLASI

Dan otvorenih vrata Frame

U subotu 8. lipnja 2024., u vremenu od 16.00 do 19.00 sati u vjeronaučnom centru, naša frama...

Loading