Select Page

Održana 30. sjednica Skupštine ŽZH

Održana 30. sjednica Skupštine ŽZH

Održana 30. sjednica Skupštine ŽZH, prijedlozi usvajani bez glasova protiv
19. ožujka 2018.1 komentar

U ponedjeljak 19. ožujka održana je 30. sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu.

Dnevni red sadržavao je šest točaka od kojih je druga bio Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke (skraćeni postupak) bila upečatljiva zbog triju amandmana koje je uložio zastupnik i predsjednik Kluba Ivan Leko u ime Kluba zastupnika HDZ-a BiH.

Prema riječima zastupnika Leke, navedenim amandmanima usuglašavaju se i jasnije razrađuju poglavlja koja se odnose na mirovanje prava iz radnoga odnosa u slučaju imenovanja na mandatnu poziciju u drugo policijsko tijelo u BiH. Također se regulira prijelazno razdoblje za osobe koje se već nalaze u mandatu u drugom policijskom tijelu u BiH. Vlada ŽZH razmotrila je uložene amandmane i usvojila ih. Predmetni Prijedlog Zakona uz tri predložena Amandmana usvojen je jednoglasno.

Zastupnička pitanja uputili su Viktor Kvesić i Mirela Čuvalo. Zastupnika Kvesića zanimalo je što se konkretno radi po pitanju sigurnosti granica BiH, odnosno po pitanju ulasku migranata u BiH. Ministar unutarnjih poslova, Zdravko Boras, odgovorio je da se sve osobe koje ulaze u zemlju legitimiraju i prosljeđuju Uredu za strance te da imamo dovoljno policijskih službenika za navedene radnje i da sve se odvija sukladno zakonom predviđenim ovlastima.

Zastupnica Čuvalo govorila je o djelatnicima Turističke zajednice ŽZH, koja još uvijek ima neriješen status. Ministar gospodarstva Dario Sesar istaknuo je da Turistička zajednica još uvijek postoji, provedena je procedura otkaznoga roka prema svim djelatnicima jer je na Ustavnom sudu Zakon o turizmu stavljen izvan snage i trenutno nemaju vlastitih redovnih prihoda te da je poznato da je ta institucija u minusu od oko 300.000,00 KM. Pozitivna je činjenica to što je u planu donošenje Zakona o turizmu za ovu godinu, kojim bi se ova pitanja regulirala i uredilo trenutno stanje.

Prijedlog Odluke o usvajanju Akcijskoga plana 2018. – 2020. za provedbu Strategije razvitka Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2014. – 2020. bila je treća točka Dnevnog reda 30. sjednice Skupštine ŽZH.

Ravnatelj Ureda za europske integracije ŽZH Ivan Jurilj istaknuo je da su razrađeni projekti, mjere i aktivnosti u sljedećim trima godinama, a riječ je o postupku racionalizacije razvojne strategije. Ured za EU integracije preuzeo je ulogu koordiniranja provedbe strategije i radi se na uspostavljanju procesa planiranja, odnosno izrade akcijskih planova na temelju evaluacije provedbe razvojne strategije jer je ŽZH bila prva u Federaciji koja je izradila strategiju razvoja prema metodologiji koja je prihvaćena u BiH. Prijedlog Odluke je usvojen uz tri glasa suzdržana, iz kluba HDZ 1990 (Čuvalo, Topić i Bušić).

Prijedlog Odluke o očitovanju na Prednacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba obrazložio je ministar zdravstva Stjepan Bogut, istaknuvši da je ovdje konkretnije riječ o osobama koje su već prije bile uposlene, ali su ostale bez posla. Promjene su se dogodile u članku 30,. koji se odnosi na visinu i vrijeme trajanja naknade za osobe koje ostanu bez posla. Prijedlog Odluke je usvojen uz tri glasa suzdržana, iz kluba HDZ 1990 (Čuvalo, Topić i Bušić).

Jabuka.tv

OGLASI

Loading