Select Page

Održana 33. sjednica Općinskog vijeća

Održana 33. sjednica Općinskog vijeća

 

Jutros je u 9.00 sati započela 33. po redu sjednica Općinskog vijeća općine Posušje. Među 16 točaka Dnevnog reda dominirala su izviješća javnih ustanova i tijela unutar Općine, kao i pitanja iz područja katastra i urbanizma.

Tako je razmatrana informacija o radu Zavoda za zdravstveno osiguranje ŽZH, područnog ureda u Posušju kao i posuške ispostave Porezne uprave. Usvojeno je pak Izviješće o radu Općinskog načelnika za proteklu godinu te Program rada za ovu , 2016.

Dio vijećnika, komentirajući Izvješće o urađenom u općini Posušje tijekom 2015. pohvalio je rad Općinskog načelnika i službi, poglavito Jedinicu za upravljanje razvojem i Službe za opću upravu i društvene djelatnosti. Kako smo već pisali navedena Jedinica je privukla oko 1.600.000 KM putem projekata, a kada govorimo o brojkama recimo kako se primjerice u Šalter sali izvršilo preko 14.300 ovjera, te izdalo preko 11.000 dokumenata u uredima matičara. Također se radilo na složenim kulturno-sportskim događajima poput Posuškog lita, Božić u Posušju te Županijskim sportskim igrama.

33. sjednica OV 2

Od ostalih točaka ističemo usvajanje prijedloga Odluke o usvajanju Programa aktivnosti na pripremi, izradi i donošenju Prostornog plana općine Posušje te Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana Vinjanski dom. Također, usvojen je regulacijski plan Gornji Jukići, kao i odluka o pristupanju izradi regulacijskog plana Osoje-Tolića Brijeg i Gradac-Glavica.

Vijećnici su usvojili i Zaključak čime će se formirati Povjerenstvo za provjeru Odluke o usvajanju izmjene regulacijskog plana naselja Posušje. Povjerenstvo će biti sačinjeno od sljedećih članova: Milan Zlopaša, Dijana Jurišić, Branka Milićević, Tomislav Čutura i Zdenka Jažo.

Za kraj ovog izvješća s 33. sjednice prenesimo i informaciju vezanu uz proces donošenja Odluke o proglašenju 30. svibnja Danom hrvatskih branitelja općine Posušje. Naime, vijećnici i predstavnici klubova su na internim zajedničkim konzultacijama uoči sjednice vijeća donijeli Zaključak da se ostavi prostor od sedam dana za pribavljanje mišljenja svih braniteljskih udruga s područja naše općine te da se potom raspravlja o donošenju ove odluke.

opcina-posusje.ba

OGLASI

Loading