Select Page

Posušje: zbog paljenja korova izgorjelo zasađeno smilje, košnice i voćnjak

Posušje: zbog paljenja korova izgorjelo zasađeno smilje, košnice i voćnjak

Unatoč prijašnjim upozorenjima odsjeka za civilnu zaštitu općine Posušje, pojedinci u našoj općini i dalje pale korov i strninu bez nadzora što je zadnjih dana dovelo do značajnih materijalnih šteta. Tako saznajemo da je zbog neodgovornog paljenja korova u Vučipolju na jednom poljoprivrednom zemljištu stradalo 300 voćaka, u Viru je pak uništeno 20 košnica, dok je u Čitluku izgorjelo 15 000 sadnica smilja.

Upravo zbog povećanog broja požara na prostoru naše općine koji su zahvatili šume i poljoprivredna zemljišta, vatrogasci su imali veći broj intervencija zbog kojih nepotrebno troše i ljudstvo i materijalne stvari. Stoga Odjek civilne zaštite općine Posušje još jednom upozorava pučanstvo da je zabranjeno bilo kakvo paljenje vatre u blizini šumskih površina ili površina pod usjevima, stambenih naselja, cesta, električnih vodova i slično. Važno je napomenuti da je strogo zabranjeno paljenje vatre noću ili za vrijeme vjetra. “Također, podsjećamo da su osobe koje su palile korov na otvorenom prostoru dužne mjesto spaljivanja pregledati i ostatke u potpunosti ugasiti“, stoji u priopćenju Odjeka civilne zaštite općine Posušje.

Iz Odsjeka za civilnu zaštitu podsjećaju da je neodgovorno ponašanje s vatrom je kažnjivo. „Članak 317. Kaznenog zakona F BiH u stavku 1. predviđa kaznu zatvora od jedne do osam godina za izvršitelja ovog kaznenog djela, ukoliko je uslijed izazvanog požara nastupila šteta velikih razmjera ili je izazvano istovremeno više šumskih požara. U stavku 3. istog članka, određeno je da će se počinitelj navedenog kaznenog djela kazniti novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine, ukoliko je isto počinio iz nehaja“, upozoravaju iz civilne zaštite.
Prema istom zakonu, svaka osoba je dužna prijaviti ako opazi nekontrolirano širenje vatre vatrogascima na broj 123, civilnoj zaštiti na broj 121 i policiji na broj 122. Dužna je i prijaviti osobe za koje zna da se neodgovorno ponašaju kada je u pitanju paljenje korova kako bi policija protiv istih mogla poduzeti zakonom predviđene mjere.

Paljenje korova zapravo nema nikakvog smisla

Novija istraživanja ukazuju na to da se paljenjem strnjišta, livada i pašnjaka, osim što se uništava kompletna biljna masa koja je prisutna na njivi, uništava i kompletna mikroflora i mikrofauna na tom lokalitetu i to do 5 cm u dubinu.

Ukratko, vaša parcela bit će lošija nakon paljenja, a urod na njoj slabiji.

Paljenjem njiva se uništava ogromna količina biljne mase koja se može upotrijebiti kao zeleno gnojivo i ogroman broj mikroorganizama koji razlažu tu biomasu i koji prevode mineralne materije u oblike koji su pristupačni biljkama za prehranu.

Pored navedenog dolazi i do smanjenja sadržaja humusa u tlu i do narušavanja strukture zemljišta, a okolina se zagađuje pepelom i dimom.

Najbolji savjet koji Vam u ovom trenutku može dati Poljoprivredna stručna služba je da ne palite svoje njive već da ih zaorete. Učinite plitko zaoravanje strništa kako bi ste suzbili iznikle korove i isprovocirali nove korove da niknu, samim tim se čuva i vlaga u tlu. Ove mjera omogućuje pravodobnu pripremu njive za idući usjev.

posusje.net

OGLASI

Loading