Select Page

Prodaje se sunčeva energija iz Posušja

Prodaje se sunčeva energija iz Posušja

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (FERK) na današnjoj redovitoj sjednici u Mostaru odlučila je da se u proceduru javne rasprave uputi Revidirani nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obveznom udjelu i preuzimanju električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije.

Rasprava će se održati u prostorijama FERK-a u Mostaru 30. rujna u 12 sati, a detaljnije o revidiranom nacrtu ovog dokumenta zainteresirana javnost može dobiti i preko web stranice www.ferk.ba, priopćili su iz FERK-a.

Pored toga, tekst revidiranog nacrta ovog pravilnika može se dobiti svakim radnim danom od 11 do 13 sati u sjedištu FERK-a.

Na današnjoj sjednici je doneseno rješenje kojim se izdaje dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenjima OIE, podnositelja zahtjeva Samostalne obrtničke radnje “SOL-VES” vlasnika Veselka Penave, iz Posušja.

Dozvola se izdaje na razdoblje od 12 godina, a proizvodnja će se obavljati u mikropostrojenju solarne fotonaponske elektrane “BATIN” predviđene godišnje proizvodnje 30,230 MWh (megavatsati) u naselju Batin, općina Posušje.

Također, usvojeni su nacrti dozvola za rad za proizvodnju električne energije u podnositelja zahtjeva “ŠOKČEVIĆ” d.o.o. Orašje i IGI SOLAR d.o.o. Čitluk, te je u skladu s tim odlučeno da će se o njima održati opće rasprave.

FERK je usvojio i obavještenja za javnost o kompletnosti i to za pet podnesenih zahtjeva. Riječ je o dva zahtjeva za izdavanje dozvola za opskrbu električnom energijom – dozvole II reda podnositelja zahtjeva Danske Commodities BH d.o.o. i GEN-I d.o.o. Sarajevo, te tri zahtjeva za izdavanje dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva “MAHIR” d.o.o. Visoko, “BINGO” d.o.o. Tuzla i SE “PROSOLAR”, vl. Branimira Pavličevića, iz Prozora-Rame.

Više informacija o podnesenim zahtjevima može se dobiti u prostorijama FERK-a dok se pisani komentari i zahtjevi za stjecanje statusa umješača podnose do 28. rujna ove godine do 12 sati, na adresu FERK-a, a pisani komentari mogu se dostaviti i faksom ili na elektronsku adresu kontakt@ferk.ba.
Na sjednici su također razmatrana i donesena rješenja po žalbama kupaca koje su se većinom odnosile na uskraćivanje pristupa distribucijskoj mreži koje je donijelo nadležno elektroprivredno poduzeće proizvođačima električne energije s područja općina Stolac i Prozor-Rama. Donesenim rješenjima FERK je predmete vratio na ponovni postupak, navodi se u priopćenju.

Posušje.net

OGLASI

Loading