Select Page

Produžen rok za subvencioniranje računa za električnu energiju do lipnja 2017. godine

Produžen rok za subvencioniranje računa za električnu energiju do lipnja  2017. godine

Vlada FBiH je na jučer održanoj 60. hitnoj, telefonski sjednici, produžila do 30. lipnja 2017. godine važenje Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti.

Odluka propisuje subvencioniranje računa za električnu energiju za kupce iz kategorije domaćinstava, kod JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, a pravo na nju imaju kupci s najnižim iznosom mirovine koju je u tekućem mjesecu isplatio Federalni zavod MIO u Federaciji BiH, kao i korisnici stalne novčane pomoći koji imaju izdana rješenja od nadležnih službi/centara za socijalni rad u FBiH.

Smanjenje troškova za električnu energiju ostvaruje se na potrošnji ispod prosječne (manje od 268 kWh mjesečno kod JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, odnosno ispod 348 kWh mjesečno kod JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar).

posusje.net

OGLASI

Loading