Select Page

Ravnatelj SSŠ Posušje u studijskoj posjeti Austriji

Ravnatelj SSŠ Posušje u studijskoj posjeti Austriji

U periodu od 8. – 11. prosinca 2015. godine je održan studijski posjet Austriji “Strukovno obrazovanje i osposobljavanje u Austriji i Bosni i Hercegovini – Jačanje relevantnosti i kvalitete za tržišta rada”.

Organizator posjete bio je KulturKontakt Austrija – Ured za Balkan. Sudionici iz Bosne i Hercegovine, među kojima je bio i Mario Knezović, ravnatelj Srednje strukovne škole Posušje, posjetili su dva instituta za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, gdje su imali priliku upoznati se sa organizacijom praktičnog strukovnog osposobljavanja u školama te podučavanjem i učenjem zasnovanim na kompentencijama, kao i načinom suradnje sa kompanijama te organiziranjem stažiranja. Posjetili su, također, Višu tehničku školu za strukovno obrazovanje i osposobljavanje -TGM, Višu školu za strukovno obrazovanje i osposobljavanje u oblasti hotelijerstva, cateringa i turizma, Bergheidengasse, a potom Međunarodnu višu poslovnu školu u Beču. BiH delegaciju primio je i direktor KulturKontakt Austrie mag. Gerhard Kowar, u glavnom uredu u Beču, gdje su sudionici imali priliku upoznati se sa segmentom austrijskog srednjoškolskog strukovnog obrazovanja koji se odnosi na ugradnju potreba tržišta rada u nastavne planove i programe zasnovane na kompetencijama.

U Austriji oko 80% učenika pohađa srednje strukovne škole, a polovina se odlučuje za izučavanje zanata, gdje im je na ponudi blizu 200 profesija.

Pohvale za našeg ravnatelja što je bio sudionik studijske posjete Austriji “Strukovno obrazovanje i osposobljavanje u Austriji i Bosni i Hercegovini – Jačanje relevantnosti i kvalitete za tržišta rada”, koja će sigurno otvoriti nove vidike, a poznajući ambicije našeg ravnatelja i iskoristiti ih za bolje.

Srednja strukovna škola Posušje

OGLASI

Loading