Select Page

URUČENA OPREMA MEDICINSKOM TIMU, TIMU ZA ZAŠTITU OD POŽARA I SLUŽBI ZA SPAŠAVANJE IZ RUŠEVINA

URUČENA OPREMA MEDICINSKOM TIMU, TIMU ZA ZAŠTITU OD POŽARA I SLUŽBI ZA SPAŠAVANJE IZ RUŠEVINA

U prostorijama Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke u Grudama uručena je oprema medicinskom timu, timu za zaštitu od požara i službi za spašavanje iz ruševina.

Ukupna vrijednost opreme je cca 90.000,00 KM, a nabavljena je u sklopu projekta „Povećanje kapaciteta za prevenciju, pripremu i odgovor na katastrofe – Otporna granica“ prekograničnog programa IPA II. Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke i Općina Herceg Novi (Crna Gora) su partneri u projektu, a Razvojna agencija županije Zapadnohercegovačke – HERAG je vodeći partner. Na primopredaji opreme osim djelatnika Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke nazočio je i Radoslav Luburić ravnatelj HERAG-a koji je upoznao članove timova o aktivnostima koje ih očekuju.

Medicinski tim je formiran u Crvenom križu Županije Zapadnohercegovačke i broji pet članova. Tim za zaštitu od požara je formiran u Dobrovoljnim vatrogasnim društvima Gorica, Mokro, Kočerin i Tihaljina i broji 10 članova. Služba za spašavanje iz ruševina je formirana u Gorskim službama spašavanja Posušje, Grude, Ljubuški i Široki Brijeg i broji 12 članova.

U srijedu 14. lipnja i četvrtak 15. lipnja u Ljubuškom i Grudama održat će se prvi dvodnevni modul za pripadnike prekograničnog tima za zaštitu i spašavanje sastavljen od članova s područja Županije Zapadnohercegovačke i Općine Herceg Novi. Modul će održati pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Zagreb.

OGLASI

Dan otvorenih vrata Frame

U subotu 8. lipnja 2024., u vremenu od 16.00 do 19.00 sati u vjeronaučnom centru, naša frama...

Loading